Sorteer op:

20941 publicaties gevonden

 • Toezichthouders in zwembaden (2018)

  veranderingen na het ongeval in Rhenen, factsheet 2018/1

  In september 2015 verdronk een Syrisch meisje van 9 jaar in zwembad ’t Gastland in Rhenen tijdens het schoolzwemmen. Naar aanleiding van deze verdrinking hebben twee basisschoolleraren en twee zwemonderwijzers…

 • Navigating 'in-betweenness' in studying sport in society (2018)

  In this chapter, critical issues in the development of social scientific sport research in the Netherlands and the international development of a critical sociology of sport in general and feminist…

 • Fan experience onderzoek 2017/'18 (2018)

  Dit fan experience onderzoek is uitgevoerd onder 33 betaald voetbalorganisaties (bvo’s) in Nederland en 16 buitenlandse clubs. De resultaten zijn gebaseerd op de vragenlijsten die door de bvo’s zelf zijn…

 • Positieve leefstijlverandering (2018)

  wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering

  Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Dit boek biedt alle inzichten en…

 • Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach (2018)

  Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente…

 • De maatschappelijke spin-off van side-events (2018)

  Met name politici en media kennen vaak een maatschappelijke waarde aan topsportevenementen toe, zoals het vergroten van sportparticipatie of sociale cohesie. Vanuit de literatuur weten we echter dat deze maatschappelijke…

 • Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (2018)

  nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht

  In deze nota van uitgangspunten wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de opdracht voor een nieuwe sportorganisatie voor de stad Utrecht. Deze nieuwe organisatie geeft praktische invulling…

 • A youth compendium of physical activities (2018)

  activity codes and metabolic intensities

  This article describes the development of a Youth Compendium, which presents the energy costs of 196 physical activities derived from pediatric data only, expressed in terms of METy for age…

 • Trends en evoluties in de fitnesssector (2018)

  fitnessparticipatie en het aanbod van fitness in Vlaanderen, resultaten van het Vlaamse fitness panel 2.0 (VFP2.0)

  BMS Studie 45 wil een omvattend beeld schetsen van de evoluties in de fitnesssector in Vlaanderen. Aan de hand van een tweede bevraging binnen het Vlaamse Fitness Panel (VFP 2.0)…

 • National approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities (2018)

  examples from the Netherlands and Canada

  This study described how the Dutch and Canadian governments promote high performance sports, recreational sports, and physical activity (PA) among adults with disabilities on a national level. An internet-based study…