Publicaties

Sorteer op:

19996 resultaten gevonden

 • Sportaanbieders doen een deur open (2017)

  een kwalitatief onderzoek naar hoe sportaanbieders in de gemeente Utrecht de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking framen

  De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan een volwaardige deelname van mensen met een beperking in de samenleving en daarom is er bijvoorbeeld een toenemende aandacht voor sporters met een…

 • Getting girls active (2017)

  reducing gender inequality in physical activity

  Most girls are less active than boys from childhood to adolescence. Creative and concerted efforts are needed to directly address this gender gap. This research shows that peers, parents, active…

 • Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity (2017)

  an evidence review and proposed framework

  Unhealthy diets and low physical activity contribute to many chronic diseases and disability; they are responsible for some 2 in 5 deaths worldwide and for about 30% of the global…

 • Physical Education (2003)

  deconstruction and reconstruction- issues and directions, ICSSPE sport science studies 12

  Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van het ECSS-congres dat is gehouden in Keulen in juli 2001 (Cologne) en het ICSP-Symposium dat is gehouden in Australië (Brisbane) in…

 • Global perspectives in the integration of physical activity, sports, dance, and exercise science in physical education: from theory to practice (2004)

  II international conference for physical educators (ICPE 2004)

  Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van “II International Conference for Physical Educators (ICPE 2004)” dat van 7 tot 10 juli 2004 is gehouden. In dit boek worden…

 • Stilstaan bij bewegingsonderwijs (1994)

  theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool

  Dit is een theorieboek over het bewegingsonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het boek gaat in op de theoretische achtergronden van dit bewegingsonderwijs. Thema’s die aan bod komen,…

 • Tales of Norwegian physical education teachers (1998)

  a life history analysis

  Dit boek weergeeft een onderzoek dat is uitgevoerd om de subjectieve en complexe wereld van Noorse docenten Lichamelijke Opvoeding te aan het licht te brengen. Dit boek is volledig in…

 • Dabhar (1995)

  bundel verhalen ter gelegenheid van het afscheid van Drs. P. Meerdink als afdelingsdirecteur van de CALO

  Dit boek bevat een bundel van verhalen ter gelegenheid van het afscheid van drs. P. Meerdink als afdelingsdirecteur van de Calo. 

 • 100 jaar opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de Universiteit Gent (2007)

  In dit (lustrum)boek wordt de geschiedenis van ‘het HILO’ beschreven. Thema’s die onder andere aan bod komen, zijn het ontstaan, relaties met de overheid en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen…

 • Bewegingswetenschap in beweging (2007)

  een bloemlezing uit 100 jaar sportwetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent

  Een lustrumboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de opleiding Bewegingswetenschap aan de Universiteit Gent.  Dit lustrumboek is een mix van bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksresultaten van…