Publicaties

Sorteer op:

20405 resultaten gevonden

 • Tweede inventarisatie cultuurcoaches (2017)

  Na de inventarisatie onder cultuurcoaches in 2013 heeft het LKCA opnieuw de stand van zaken in het werkveld van de cultuurcoach onderzocht. In hoeverre zijn de recente ontwikkelingen in de…

 • Evaluatie JOGG Noord-Veluwe (2016)

  Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende…

 • Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg (2017)

  Een actieve leefstijl maakt je fitter en mentaal sterker. Alleen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te sporten en bewegen. Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of…

 • Ouders betrekken bij sport- en beweegaanbod! (2015)

  belangrijk, maar hoe?

  Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren…

 • Sportimpuls 2012 (2015)

  managementrapportage augustus 2015

  De Sportimpuls is een onderdeel van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Het doel van de Sportimpuls is mensen die niet bewegen of hiermee dreigen te stoppen te…

 • Factsheet Sportimpuls 2015 (2016)

  Sportimpuls is onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De Sportimpuls heeft als doel mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun…

 • Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015 (2016)

  Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) is onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar…

 • Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2015 (2016)

  Het doel van de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18…

 • Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2015 (over 2014) (2015)

  rapportage, 7-meting eerste tranchegemeenten, 6-meting tweede tranchegemeenten, 5-meting derde tranchegemeenten, 4-meting vierde tranchegemeenten, 3-meting vijfde tranchegemeenten, 2-meting zesde tranchegemeenten, 1-meting zevende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een…

 • Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015) (2016)

  rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks…