Publicaties

Sorteer op:

19630 resultaten gevonden

 • Zwemles, een investering voor je leven! (2016)

  Inzending voor ‘beste initiatief’ bij verkiezing sportgemeente van het jaar 2016. Zwemvaardigheid is voor kinderen van levensbelang. Het Nijmeegse initiatief ‘Zwemles, een investering voor je leven!’ heeft met bescheiden middelen…

 • Structuurvisie Bentelo 2030 (2015)

  trots op ons dorp

  In deze structuurvisie geeft de dorpsraad van Bentelo een samenhangend beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2030.

 • Zwemlesduur (2016)

  kan het beter en sneller?

  Met het uitbrengen van deze notitie wil het Kenniscentrum Zwemmen van NPZ | NRZ de zwembranche informeren over recente landelijke cijfers over zwemlesduur.

 • Handleiding voor economische impactmetingen van toerisme, gebruikmakend van een input-output model (2012)

  Deze handleiding is samengesteld door NHTV internationaal hoger onderwijs Breda als één van de resultaten van een promotieonderzoek naar het gebruik van economische impact modellen in toerisme. Dit promotieonderzoek was…

 • De ontwikkeling van hockey in België en de mate van invloed van het EK Hockey 2013 op de hockeyparticipatie in België (2015)

  Dit onderzoek tracht na te gaan in welke mate het EK Hockey 2013 van invloed was op de hockeyparticipatie in België. Media en clubs danken immers de groei in hockeyparticipatie…

 • Samen werken aan een kloppend hart (z.j.)

  strategische visie Gemeente Hellendoorn

  Deze strategische visie beschrijft in grote lijnen de uitgangspunten voor het beleid zoals we dat de komende jaren in Hellendoorn willen voeren, rekening houdend met de trends en ontwikkelingen die…

 • Voorzieningen verdeeld (2017)

  profijt van de overheid

  Burgers hebben profijt van de overheid wanneer zij inkomensondersteuning ontvangen, omdat zij zelf geen inkomen kunnen verwerven. Ze hebben ook profijt wanneer zij gebruik maken van zorg, ondersteuning, onderwijs, openbaar…

 • Bruto Utrechts Fietsproduct (2017)

  wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?

  De fiets heeft directe economische waarde doordat het werkgelegenheid creëert, bijvoorbeeld in de fietsproductie en -verkoop. De toename van het fietsgebruik heeft ook allerlei positieve maatschappelijke effecten. Fietsers zijn gezonder…

 • Zwemlesaanbod 2015 (2016)

  cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

  Uitkomst enquête onder zwemlesaanbieders, om aantallen en de verschillende manieren van zwemonderwijs inzichtelijk te krijgen

 • Nota Gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Hellendoorn (z.j.)

  vitale coalities betere gezondheid, meer participatie

  Met deze nota wil de gemeente Hellendoorn, in lijn met de grote decentralisaties (nieuwe Jeugdwet, nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Passend Onderwijs), verder werken aan meer zelfredzaamheid, eigen kracht…