Publicaties

Sorteer op:

20555 resultaten gevonden

 • Navigating 'in-betweenness' in studying sport in society (2018)

  In this chapter, critical issues in the development of social scientific sport research in the Netherlands and the international development of a critical sociology of sport in general and feminist…

 • Sportimpuls, meting 2017 (2017)

  verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

  Dit betreft de vijfde rapportage over de Sportimpuls. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de opzet en uitvoering van sport-…

 • VSK monitor 2017 (2017)

  voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In 2011 ging het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) van start. Het programma liep oorspronkelijk tot en met 2016, maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor…

 • Schoolzwemmen 2016 (2017)

  betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in het schoolzwemmen en om zicht te krijgen op de wijze waarop schoolzwemmen lokaal vorm…

 • Schoolzwemmen (2017)

  perspectief gemeenten 2016, factsheet 2017/1

  Gemeenten hebben sinds 1985 geen verplichting meer vanuit de Rijksoverheid om schoolzwemmen te ondersteunen. Zij kunnen echter nog wel zelf de keuze maken om schoolzwemmen te ondersteunen. In dit onderzoek…

 • Schaatsen: bezit en gebruik (2017)

  factsheet 2017/2

  Koning Winter heeft zich in de winter van 2016/2017 nog nauwelijks in Nederland getoond, maar nu lijkt het er toch van te komen: er kan mogelijk weer (op natuurijs) worden…

 • Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten (2017)

  eindrapport

  Het overheidsbeleid is erop gericht te komen tot een kwantitatieve en een kwalitatieve intensivering van het bewegingsonderwijs op basisscholen. Vanuit de Tweede Kamer zijn inmiddels initiatieven gelanceerd, die de ambities…

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 (2017)

  Dit is de tweede Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht. In deze monitor kijken de onderzoekers terug op de activiteiten en prestaties van Jongeren op Gezond Gewicht in 2016. Voor de…

 • Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 (2017)

  factsheet 2017/4

  In opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht monitort het Mulier Instituut de voortgang binnen het JOGG-programma. Dit factsheet vat de belangrijkste uitkomsten uit de monitor 2016 samen. In 2016 werken…

 • Smart Moves (2017)

  de eerste resultaten, factsheet 2017

  Sinds 2014 werkt het multidisciplinaire SMART MOVES! consortium aan het onderzoek naar bewegen en leerprestaties bij schoolkinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het NWO programma Sport. Het…