Sorteer op:

20941 publicaties gevonden

 • Fietsfeiten (2018)

  De publicatie presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets, en biedt een overzicht van de maatschappelijke effecten van…

 • Marineterrein Amsterdam (2017)

  sport, bewegen en spelen

  Deze verkenning is het resultaat van twee workshops met gebruikers, belanghebbenden, professionals inclusief (literatuur-)onderzoek en dient als input voor de verdere ontwikkeling van het sporteve, beweeg- en speelkarakter van het Marineterrein…

 • VSK: bewustzijn zaaien, goede sfeer oogsten (2018)

  Artikel van David Romijn in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2018) over veilig sportklimaat.

 • Een onderzoek naar de bijdragen van breedtesportevenementen op duurzame sportparticipatie (2018)

  Het doel van dit scriptie onderzoek is om aanbevelingen te doen aan Kenniscentrum Sport over de vraag of, en zo ja op welke wijze, organisatoren van breedtesportevenementen nog actiever kunnen…

 • Sport statistics - 2018 edition (2018)

  This leaflet is the 2nd edition of a compact guide on sport statistics available at Eurostat. The statistics presented here are derived from different EU data collections such as employment…

 • Een lokaal sociaal contract (2018)

  voorwaarden voor een inclusieve samenleving

  Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale netwerken wordt…

 • Satisfied participant, returning consumer? (2018)

  tevredenheidsonderzoek bij deelnemers aan loop- en fietssportevenementen in Vlaanderen

  Deze studie wil een beeld schetsen van de tevredenheid en intentie tot terugkeren bij deelnemers aan sportevenementen. Hiervoor werden bij bijna zeshonderd face-to-face bevragingen afgenomen bij deelnemers aan vier loop-…

 • Oases in de stad (2017)

  groene buurtinitiatieven en de waarden van groen in Amsterdam-Oost

  Dit onderzoek richt zich op groene buurtinitiatieven in Amsterdam-Oost en de sociaal-emotionele waarden die bewoners van dit stadsdeel toekennen aan het groen in hun buurt. Er zijn interviews gehouden met…

 • Groot Amsterdamse Bos (2018)

  kraamkamer van de Amsterdamse sport, essay op basis van inspiratiesessies topsport en breedtesport ihkv de gebiedsuitwerking Groot Amsterdamse Bos

  Essay op basis van inspiratiesessies topsport en breedtesport in het kader van de gebiedsuitwerking Groot Amsterdamse Bos.

 • National sports governance observer (2017)

  indicators for good governance in national federations, preliminary report

  This report presents the National Sports Governance Observer indicators, a comprehensive set of 274 indicators of good governance in sports federations that operate at the national or sub-national level. Dit…