Publicaties

Sorteer op:

20175 resultaten gevonden

 • Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen (2017)

  factsheet 2017/5

  Met behulp van de Verenigingsmonitor, een jaarlijkse rapportage van het Mulier Instituut, is onderzoek gedaan naar zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Dit factsheet vat de resultaten van dit onderzoek samen. De meeste…

 • Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties (2017)

  een onderzoek naar de invloed van de vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties op gemeenten

  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de kenmerken en motieven van gemeenten die kiezen voor een vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de vorm van verzelfstandiging van…

 • Supplementenwijzer App (2017)

  Supplementenwijzer App In Nederland doen zo’n 2,5 miljoen mensen aan fitness. Daarmee is het de populairste sportieve activiteit van ons land. Je kunt om allerlei redenen aan fitness doen, maar…

 • Handboek voor de zwemonderwijzer (1976)

  techniek en methodiek van het zwemonderwijs

  In dit deel van het handboek voor de zwemonderwijzer worden verschillende facetten van het zwemonderwijs toegelicht. Waaronder: een overzicht van de ontwikkeling van het zwemonderwijs, didactische aspecten van het zwemonderwijs,…

 • Handboek voor de zwemonderwijzer (1976)

  technische installaties

  Dit deel van het handboek voor de zwemonderwijzer bevat een uitvoerige inleiding in de behandeling van het zwemwater en de daarbij voorkomende technische installaties. Ook is er een hoofdstuk opgenomen…

 • Handboek voor de zwemonderwijzer (1976)

  leiding geven

  Dit deel van het handboek voor de zwemonderwijzer is geschreven om de toekomstige zwemonderwijzer te introduceren in de leef- en belevingswereld van de mens in zijn ontwikkelingsstadia (zuigeling, peuter, kleuter,…

 • Handboek voor de zwemonderwijzer (1976)

  sportgezondheidsleer

  In dit deel van het handboek voor de zwemonderwijzer worden de belangrijkste aspecten van de bouw en functie van het menselijk lichaam op een zo beknopt mogelijke wijze beschreven. Een…

 • Handboek voor de zwemonderwijzer (1979)

  oefenboek en examentraining in multiple choice

  Dit handboek bevat oefenexamens, inclusief antwoorden, over de thema’s: technische installatie en waterzuivering, leiding geven, sportgezondheidsleer, EHBO en techniek en methodiek

 • Leerboek voor de zwemonderwijzer (1973)

  Vanwege de vernieuwingen in de opleiding is het leerboek ook herzien. In dit boek is opgenomen: een pedagogisch gedeelte, een gedeelte over onderwijs aan gehandicapten, de zuivering van het zwemwater,…

 • Leerboek voor de assistent-zwemonderwijzer (1972)

  In dit boek is de stof voor het vernieuwde diploma ‘assistent zwemonderwijzer’ bijeengebracht. Het boek gaat voornamelijk over het menselijk lichaam en E.H.B.O..