Publicaties

Sorteer op:

20555 resultaten gevonden

 • Kracht van sport in de wijk (2017)

  Deze publicatie betreft het vierde boekje dat wordt uitgegeven naar aanleiding van de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’. Het boekje betreft een weergave van de lezingen die in het voorjaar van…

 • Onderzoek: seksuele intimidatie in de amateursport (2017)

  EenVandaag onderzocht in hoeverre seksueel misbruik voorkomt in de amateursport  en vond binnen twee weken 642 slachtoffers. Zes van de tien slachtoffers (60%) hebben serieuze verbale intimidatie meegemaakt. Meer dan…

 • Buurtsportcoach (2017)

  kwetsbare doelgroepen

  Deze editie van de Buurtsportcoach gaat helemaal over kwetsbare doelgroepen en laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel…

 • Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020 (2017)

  Nota sport en bewegen 2017 – 2020 van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ambities van deze gemeente: De positieve effecten die zijn verbonden aan sport en bewegen zijn het grootst als zoveel mogelijk…

 • TAFISA mission 2030: a better world through sport for all (2017)

  final draft

  TAFISA (The Association for International Sport for All) heeft in november 2017 een missiedocument gelanceerd, dat internationaal inspiratie moet gaan bieden voor de inzet van sport en bewegen bij het…

 • Sterk op het water (2017)

  een leven lang genieten op het water, beleidsplan 2017+

  Dit beleidsplan is een weergave van de richting en activiteiten op hoofdlijnen die het Watersportverbond zich voor de komende jaren ten doel heeft gesteld en is een vervolg op het…

 • Notitie masterplan buitensportaccommodaties (2017)

  1e verkenning oplossingsrichtingen

  Er is behoefte aan een plan om de speerpunten uit de sport- en beweegvisie, die betrekking hebben op de accommodaties, de komende jaren handen en voeten te kunnen geven. We…

 • Notitie accommodatieplan buitensport 2017-2020 (2017)

  versie 2.0

  Aanleidingen De buitensportverenigingen in Ede groeien. Niet alleen in de traditionele onderdelen zoals jeugdsport, maar ook door de groei van bijvoorbeeld vrouwenvoetbal, aanbod voor 55-plussers en aangepast sporten. Door deze…

 • Beleidskader exploitatie en beheer buitensport (2014)

  Met het vaststellen van het Beleid en beheerplan buitensportaccommodaties 2012-2016 (raadsbesluit 19 april 2012) is bestuurlijke opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar nieuwe beheervormen van gemeentelijke sportaccommodaties. Uit…

 • Sport en bewegen in Twente (2017)

  regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…