Sorteer op:

21275 publicaties gevonden

 • Vijf strategieën als basis voor levenslange fysieke activiteit (2017)

  Keuzeprogramma zijn ingegeven door verschillende motieven. Een van die motieven is dat hierdoor de kans dat een leerling doorgaat met sport na school toeneemt. De auteurs van dit artikel komen…

 • Trendanalyse (2017)

  LO in bovenbouw VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek naar de stand van zaken verricht naar het vak lichamelijke opvoeding (LO) in het gemeenschappelijke deel…

 • Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (2) (2017)

  Via de site Kennisnet en wikiwijs kun je toegang krijgen tot leermiddelen voor het vak lichamelijke opvoeding zowel voor primair onderwijs als voor voort gezet onderwijs. Met sterren en een…

 • Leerlingen kiezen hun zelf (2017)

  Programma’s bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit…

 • Kwaliteitsimpuls werd bevoegdheidsrace (2017)

  leergang vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo bestaat 15 jaar

  De pabo-opleiding was zwaar en bewegingsonderwijs was een vak dat eigenlijk maar enkele studenten van die opleiding kon boeien. Dus toen het voorstel kwam om bewegingsonderwijs uit het curriculum te…

 • Keuzeprogramma's (2017)

  kijk in de praktijk

  Voor het topic over keuzeprogramma’s hebben we een vragenlijstje via de KVLO site uitgezet en gekeken hoe keuzeprogramma’s in de praktijk vorm krijgen. Er zijn dertien scholen die gereageerd hebben.…

 • Keuzeprogramma’s (2017)

  een must of een don’t do?

  Sportoriëntatie en –keuzeprogramma’s (SOK), ze zijn al heel lang een standaardonderdeel van het programma bewegingsonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Al zo lang dat we nauwelijks nog stilstaan…

 • 'Goalkeeper!' (2017)

  stimuleert zelfregulatie in sport en leefstijl

  Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog…

 • Formatief beoordelen in de praktij (2017)

  de kracht van de Rubic

  Traditionele beoordelingsmodellen, die gericht zijn op het beoordelen op basis van cijfers voor sensomotorische vaardigheden in de les LO, komen steeds meer ter discussie te staan (Borghouts, Slingerland, & Haerens,…

 • Bewegen, sporten, specialiseren (2017)

  het belang van breed oriënteren

  Elke sportloopbaan begint met bewegen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te bewegen, maar voldoende bewegen is helaas om verschillende redenen steeds minder vanzelfsprekend. En op nog te veel basisscholen…