Publicaties

Sorteer op:

19695 resultaten gevonden

 • Sportnota Wassenaar (2016)

  sport is voor iedereen, 2016-2020

  Sportnota 2016-2020 van gemeente Wassenaar.

 • Verenigingsmonitor (2017)

  jaarbericht 2016

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken bij de sportverenigingen in 2016. Het Jaarbericht 2016 is de eerste in een reeks van Jaarberichten waarin jaarlijks de belangrijkste uitkomsten uit de Verenigingsmonitor gepresenteerd…

 • Running Amsterdam (2015)

  designing a runner friendly city

  This landscape architectural study aims to develop design principles that improve the spatial conditions of (sub) urban public space for running, thus contributing to designing healthy cities.

 • Fussball, ein maskuliner sport? (2016)

  eine studie zur genuszuweisung bei fussballvereinsnamen im Deutschen

  Aus der Literatur zur Genuszuweisung bei Vereinsnamen kann der Schluss gezogen werden, dass bei Vereinsnamen ohne Sportvereinskürzel ein feminines Default-Genus angewendet wird. Enthält der Vereinsname ein Sportvereinskürzel, wird anhand dieser Abkürzung das…

 • Determinants of change in physical activity in children 0–6 years of age (2017)

  a systematic review of quantitative literature

  Background: Understanding the determinants of children’s health behaviours is important to develop successful behaviour-change interventions. Objective: We aimed to synthesise the evidence around determinants (‘preceding predictors’) of change in physical…

 • Keeping youth in play (2017)

  the effects of sports-based interventions in the prevention of juvenile delinquency

  Het hoofddoel van het proefschrift was bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie in adolescenten. Allereerst is de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie…

 • Board diversity and corporate performance (2012)

  the Indian evidence

  The paper examines whether board diversity improves corporate performance by considering different parameters of diversity such as gender, age, tenure, nationality, educational background and experience of the directors. No significant…

 • Deelplan sportstimulering 2016-2020 gemeente Woerden (2017)

  Deelplan sportstimulering 2016-2020 van gemeente Woerden. Dit deelplan geeft een overzicht van de activiteiten en voorzieningen in Woerden die in 2017 worden uitgevoerd. Op basis van signalen, behoeften, trends en ontwikkelingen…

 • Van onderop organiseren (2017)

  interorganisationele samenwerking in een krachtwijk

  In dit proefschrift zien we de ontwikkeling van een samenwerking die is opgestart door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk Hoograven. De betrokkenen streven ernaar…

 • Samen sporten in Baarn (2016)

  nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020

  De twee centrale doelen uit het sportbeleid 2005-2016 zijn gehandhaafd voor de jaren 2017-2026. De centrale doelen waren toen: 1. bevorderen sportdeelname van de jeugd en 55-plussers; 2. per gebruikstype…