Publicaties

Sorteer op:

20391 resultaten gevonden

 • Griepprik actie 's-Hertogenbosch (2017)

  Bewegen, sporten, gezonde leeftstijl en activiteiten in de wijk, Beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  De buurtsportcoach in de wijk Noord startte met de try-out in 2015. De lange rijen voor de deur van de huisarts voor de griepprik, dat was toch wel een goed…

 • De kracht van sport 2017-2022 (2016)

  ‘De kracht van Sport’ is opgebouwd uit 5 pijlers: • Bewegend leren • Meedoen door Beweging • Sportieve ruimte • Sterke Spelbepalers • Gorcum Sportvesting

 • Visie op sport en bewegen in Leidschendam-Voorburg (2015)

  Visiekaart  met op één A3 een kort en bondig, helder geformuleerde en overzichtelijk vormgegeven visie voor sport en bewegen voor de periode 2016-2020. 

 • In Heerenveen beweegt het (2017)

  sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

 • The broker role in de connexion between the primary care sector and the sport sector (2017)

  Doel Het perspectief van professionals ten aanzien van de rol van buurtsportcoaches in de verbinding tussen de zorg sector en de sport- en beweeg sector identificeren. Een onderdeel hiervan is…

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (2017)

  kwartaalbericht 2017-3

  In dit 39e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het derde kwartaal van 2017 onderzocht. In hoofdstuk 1 gaan de onderzoekers na hoe…

 • Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017 (2017)

  Het onderzoeksprogramma Sport kende een tweetal samenhangende doelstellingen, namelijk: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport en bewegen en het genereren van hoogwaardige en duurzame kennis…

 • Sports for refugees (2017)

  challenges for instructors and their support needs

  Which kind of support do sports instructors need, if they offer sports for refugee children, adolescents and adults in sports clubs, youth facilities, schools, neighbourhood centres, etc.? What motivates them…

 • Voeding & duursport (2017)

  Sport en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voeding is belangrijk voor kracht, uithoudingsvermogen, herstel, het gezond houden van je lichaam en dus voor je prestatie. Een voedingspatroon dat aansluit…

 • Voeding & krachtsport (2017)

  Sport en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voeding is belangrijk voor kracht, uithoudingsvermogen, herstel, het gezond houden van je lichaam en dus voor je prestatie. Een voedingspatroon dat aansluit…