Publicaties

Sorteer op:

20555 resultaten gevonden

 • Coaching van trainingsgedrag in fitness en sport (2017)

  Er is de laatste decennia een grote hoeveelheid onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat training (exercise) een positief effect heeft op legio gezondheidsfactoren. Er wordt geconcludeerd dat exercise is medicine oftewel…

 • Sporthalbehoefte Apeldoorn (2017)

  analyse van de gemeentelijke sporthalbehoefte op lange termijn

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de (toekomstige) behoefte aan gemeentelijke sporthallen in de gemeente Apeldoorn, in het bijzonder de behoefte aan sporthal Zuiderpark. Om…

 • VN-verdrag handicap in Nederland 2017 (2017)

  jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

  Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) is in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden. Vanaf dat moment is Nederland gehouden om het…

 • Passend besturen (2017)

  besturen als uitdaging

  In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie…

 • Unravelling environmental influences on children’s physical activity (2017)

  Proefschrift van Teun Remmers. Dit proefschrift beschrijft een verzameling van acht studies die gericht zijn op het beweeggedrag van kinderen. Dit proefschrift bevat een viertal doelstellingen: het onderzoeken van de…

 • Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe (2017)

  European research project 2015-2017, findings for policy makers and practitioners in England and Wales

  Drawing on findings from the research project ‘Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’ (SIVSCE) conducted between 2015-2017, this report covers the following points: How government and sports…

 • Factsheet monitor sportdeelname 2016 (2016)

  gemeente Vlissingen

  De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan voor de sport te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor uitgevoerd van 2015 tot en met 2018.…

 • Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen (2016)

  rapportage 2016

  De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan op zowel de sportaanbieders als de sportdeelname en beleving van inwoners goed te kunnen volgen wordt er…

 • Plastische gymnastiek (1917)

  Historische collectie KVLO.

 • Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland (1911)

  de aanvallen op de Nederlandsche schoolgymnastiek weerlegd door J.A. van der Boom, aangevuld met eene verdediging van het bij de K.N. Marine gevolgde stelsel door J.H.A. baron Melvill van Carnbee, kapitein der Mariniers, benevens verschillende uitspraken van physiologen

  Historische collectie KVLO.