Sorteer op:

21275 publicaties gevonden

 • Accommodatiebeleid gemeente Achterkarspelen (2016)

  De gemeente Achtkarspelen kent een rijke schakering aan dorpen. In een gemeente zonder grote, dominante stad is het van levensbelang dat het sterke dorpen zijn. De gemeente Achtkarspelen herkent Buitenpost…

 • Het preventie-ultimatum (2018)

  Voorlichting is mooi, maar ingrijpen is vaak doeltreffender. Hoe vinden we het beste evenwicht? In Het preventie-ultimatum wordt de rol van de overheid, de ambtenaar, de arts, de leraar, de werkgever, het…

 • Groepsfitness in Nederland (2018)

  stand van zaken en toekomst

  In de Nederlandse fitness sector traint naar schatting 50% van de leden (ook) in groepsverband. Zo ongeveer 30% neemt alleen deel aan groepslessen onder begeleiding van een instructeur. Veel andere…

 • Een (on)gezonde leefstijl (2018)

  opleiding als scheidslijn

  In deze publicatie zijn verschillen in leefstijl (roken, alcoholconsumptie, fruitconsumptie, groentenconsumptie, lichaamsbeweging, overgewicht) tussen Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus met representatieve gegevens van het European Social Survey (ESS) nader onderzocht. Zowel…

 • De ladder (2018)

  waarom veranderen zo moeilijk is én... welke stappen wel werken

  Veranderen is niet makkelijk. Aan hand van het model (De ladder) beschrijft de auteur: hoe je doelen stelt die wel werken; hoe je gedrag kiest dat wel tot succes leidt;…

 • Sportief aanbesteden (2018)

  voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen

  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van sportvoorzieningen. Het belang van die rol uit zich onder andere in de aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever bepaalt de (wijze van) uitvraag. Daarbij…

 • Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties (2018)

  De Brede Regeling Combinatiefuncties kan voor verschillende domeinen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Kabinet. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk…

 • Between personal body, and body-for-others (2018)

  building erotic capital and other reasons to fitness in a possible democratizing fitness landscape

  The emergence of a fitness culture in The Netherlands marks the popularity of commercial sport. This study (master thesis) investigates the questions of whether the Dutch fitness sector becomes less…

 • Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+ (2018)

  Fonds Nuts Ohra (FNO) is in 2016 met het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ van start gegaan. Eén van de projecten die door het fonds is gefinancierd, is Aikido65+. De…

 • Evidence-based policy (2017)

  a realist perspective

  In this book the author examines the recent spread of evidence-based policy making across the Western world. Few major public initiatives are mounted these days in the absence of a…