Publicaties

Sorteer op:

19695 resultaten gevonden

 • Sportvisie gemeente Ermelo (2016)

  sporten, bewegen en spelen: heel Ermelo beweegt! 2016-2020

  In deze Sportvisie laat gemeente Ermelo zien welke thema’s in de komende jaren extra aandacht verdienen. Dit is een Sportvisie vóór en door Ermelo. Samen met bewoners kijkt de gemeente…

 • Iedereen kan meedoen: sport- en beweegvisie gemeente Westerwolde 2018-2022 (2016)

  In deze sport- en beweegvisie van gemeente Westerwolde is uiteengezet wat de gemeente Westerwolde in de periode 2018-2022 wil bereiken en doen op het gebied van sport en bewegen. Per speerpunt…

 • European sport management quarterly (2017)

  European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

 • Identifying physical activity determinants in youth with autistic spectrum disorders (2005)

  Background: Youth age, parent modeling and support, and time spent in sedentary pursuits influence physical activity (PA) in youth without disabilities, but have not been explored in youth with autistic…

 • Weten vraagt meer dan meten (2017)

  hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal

  Op verschillende maatschappelijke gebieden blijkt hetzelfde aan de gang: een regime van maat en getal waarmee het persoonlijke verhaal en variaties uit het zicht raken. Vanaf de conceptie wordt de…

 • Global sports impact event study (2016)

  World Archery Championships 2015

  The World Archery Championships 2015 were held in Copenhagen, Denmark, and featured a record number of participants (590) from more nations than ever before (92), bettering the previous participation high…

 • Pedagogisch klimaat op sportverenigingen (2016)

  explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat

  Als gevolg van bijvoorbeeld een scheldende coach langs de lijn of beleid waarin geen aandacht is besteed aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, komen de positieve gevolgen die sport met…

 • Sport, media and mega-events (2017)

  Bringing together many of the most influential scholars in sport and media studies, this book examines the diverse ways that media influences our understanding of the world’s most important sport…

 • Leren van verschillen (2017)

  opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

  In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel…

 • Evaluatie Olympische en Paralympische zomerspelen Rio de Janeiro 2016 (2017)

  De 28e Olympische (5 t/m 21 augustus 2016) en 15e Paralympische (7 t/m 18 september 2016) Zomerspelen werden gehouden in Rio de Janeiro (Brazilië). NOC*NSF streeft met haar Olympische operatie (‘Olympic…