Publicaties

Sorteer op:

20016 resultaten gevonden

 • Van BOS naar BoesCoolFit (2015)

  Wat doen ‘sportliefhebbers’ wanneer de stekker uit een BOS-project wordt getrokken? Dan steek je de koppen bij elkaar en ga je zelf aan de slag! Dit is het verhaal van…

 • Gym op koers (2015)

  lesgeven op een ziekenhuisschip

  Ballen in het water, een schommelend dek en de loopplank af naar de kade voor gymles. Zomaar wat dingen die voor haar dagelijkse realiteit zijn! Na twee jaar is het…

 • 60 jaar Hoogovens Schaaktoernooi (1998)

  1938-1998

  Dit boek is geschreven voor Nederlandse schakers, die van het Hoogovenstoernooi houden of zouden willen gaan houden. De schrijvers hebben – in beurtzang – ernaar gestreefd ieder toernooi te laten…

 • Inspelen op motieven van leerlingen (2) (2015)

  verschijningsvormen in de praktijk

  In de vorige uitgave, Lichamelijke Opvoeding 9, is ingegaan op de visie van de HAN ALO, welke inspeelt op beweegmotieven van leerlingen (van Lith, 2015). Met behulp van voorbeelden van…

 • Tchoukbal interessant voor onderwijs (2015)

  De verschillende sportbonden plaatsen regelmatig informatie op de site die voor LO docenten interessant kan zijn en te gebruiken is in de lessen. Nu besteden we aandacht aan een leermiddel…

 • Leerlingvolgsysteem en de samenhang met vakwerkplannen (2016)

  een stroomversnelling of een stroperige helling?

  Vakwerkplannen slaan een brug tussen dat wat we op opschrijven over onze bedoelingen met het vak en dat wat we doen om de plannen uit te voeren in de lessen.…

 • Staat van Utrecht 2017 (2017)

  ‘De Staat van Utrecht’ is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. De Staat van Utrecht heeft twee…

 • ‘Hoe kan ik nu ooit winnen’ (2015)

  In dit artikel valt te lezen hoe judo kan worden aangeboden, zodat leerlingen met diverse kwaliteiten en vaardigheden er blijvend aan mee kunnen doen en dat de docent bewegingsonderwijs niet…

 • Kompas bewegingsonderwijs, (2015)

  een planningstool voor vaksecties

  Kompas bewegingsonderwijs is een planningstool voor vaksecties LO in het voortgezet onderwijs. Het kompas is ontwikkeld door SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. De tool is gebaseerd op de publicatie Basisdocument…

 • Plannen van bewegingsonderwijs (2015)

  De planning van lessen en lessenseries, maar ook het maken van een vakwerkplan vormt een wezenlijk onderdeel van ‘onderwijs maken’. Het gaat om planningsafspraken over hoe, wat, wanneer en waar…