Publicaties

Sorteer op:

20391 resultaten gevonden

 • Sport en bewegen voor kinderen met een beperking (2017)

  In deze factsheet leest u meer informatie over kinderen met een beperking, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken. 

 • Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis (2017)

  In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep…

 • Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening (2017)

  In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met een chronische aandoening, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan…

 • Wat gebeurt er internationaal op het gebied van sport & bewegen? (2017)

  kennisupdate gemeenten september 2017

  Deze factsheet geeft aan wat er internationaal speelt op het gebied van beleid, subsidies, conferenties en netwerken.

 • Ervaringen van de lokale bevolking tijdens en na het EK Atletiek 2016 (2017)

  Binnen academische literatuur is de interesse gestegen naar de sociale impact van sportevenementen. Dit onderzoek focust op middelgrote sportevenementen. Inwoners werden aan de hand van vragenlijsten bevraagd naar hun ervaringen…

 • Jaarboek Sport & Strategie 2016/2017 (2017)

  beleid en onderzoek, editie 2016/2017

  Het Nederlandse sportlandschap verandert in hoog tempo. Bijna wekelijks doen zich belangrijke gebeurtenissen voor, bijna dagelijks verschijnen nieuwe belangwekkende nota’s en publicaties. Sport raakt daarbij steeds meer verweven met andere…

 • Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 (2017)

  In de periode april – mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar 2016 plaatsgevonden. De sportbonden hebben op basis van een vast…

 • Tafeltennis in Nederland (2017)

  onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

  De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de…

 • Zin in uithouding (2008)

  Mont Ventoux of Start to Run?

  Waar vroeger het uithoudigsvermogen tot het alledaagse domein van de arbeid behoorde, zien we nu dat het vermogen tot uithouding, alsook de training ervan, verdrongen is uit de alledaagsheid, en…

 • Stip op de horizon (2017)

  werkprogramma 2018-2020

  De advisering van de NLsportraad is gericht op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van…