Sorteer op:

34 publicaties gevonden

 • Integratie in zicht? (2016)

  de integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken

  Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar men zich in Nederland het meest zorgen over maakt. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelingencrisis en etnisch profileren zijn enkele van…

 • Sport beweegt naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie (2015)

  Wat kunnen sport en arbeidsmarkt voor elkaar betekenen en hoe kunnen zij (arbeids)participatie het beste gezamenlijk aanpakken? NISB analyseerde in 2015 acht voorbeeldprojecten én de literatuur. Dat leverde niet alleen…

 • Arbeidsparticipatie en sport: verbinden van wetenschap en praktijk (2015)

  (14 september 2015)

  Gemeenten ondersteunen werkloze burgers onder andere met re-integratietrajecten. Voor de effectiviteit van die trajecten is wetenschappelijk nog onvoldoende bewijs, ook als het gaat om de inzet van sport en bewegen…

 • Evaluatie pilot "arbeidsreïntegratie via sport" (2015)

  november 2011-2014

  In het kader van maatschappelijke investeringsopgaven (Mio) heeft de gemeente in de periode november 2011 – november 2014 de pilot “Arbeidsreïntegratie via sport” laten uitvoeren. In deze pilot is uitgeprobeerd…

 • Jaarrapport integratie 2013 (2014)

  participatie van migranten op de arbeidsmarkt

  Het 'Jaarrapport integratie 2013' staat in het teken van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt. De economische tegenwind raakt de arbeidsmarkt hard. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt- en…

 • Sport beweegt naar werk (2014)

  Ter inspiratie zijn in deze brochure negen praktijkvoorbeelden uitgewerkt van mogelijkheden die de sportclub biedt voor arbeidsmarktbeleid. De verhalen zijn beschreven vanuit twee perspectieven; de ervaring van de sportaanbieder komt…

 • Zelfredzaamheid als opstap naar werk (2014)

  beweging als warming-up voor re-integratie (Zutphen en Lochem)

  Resultaten & cijfers van re-integratietrajecten, ook in de interviews voor deze brochure wordt er steeds naar gevraagd. In Zutphen werd de vraag meteen gepareerd. In de aanpak van langdurige werkloosheid…

 • Inzicht in kosten en baten van sport en bewegen (2014)

  Beleid Ondersteunend Rekenmodel voor re-integratie

  NISB is de uitdaging aangegaan om voor het onderwerp re-integratie de economische waarde van sport en bewegen inzichtelijk te maken, samen met econoom Pieter Verhoogt van Sport2B. Het resultaat hiervan…

 • De zorgende gemeente (2013)

  decentralisaties in de sociale zekerheid : een leidraad voor integraal beleid

  Dit boek biedt een overzicht van de budgettaire, financiële en praktische consequenties voor gemeenten van de overname van verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid, zorg, jeugdzorg en passend onderwijs. 

 • Liever Mark dan Mohammed? (2010)

  onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests

  Maakt Mohammed minder kans op de arbeidsmarkt dan Mark, ook al hebben zij dezelfde opleiding en werkervaring? En zijn werkgevers ten opzichte van Sonaya onvriendelijker dan ten opzichte van Marloes?…