Sorteer op:

34 publicaties gevonden

 • Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 (2010)

  Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor. Waarom neemt een werkgever liever Mark aan als werknemer dan Mohammed? Voor deze studie ondervroeg men 106 selecteurs op de arbeidsmarkt over hun selectiegedrag.…

 • HBO-sport werkt! (2008)

  het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

  Het ALODO (gevormd door de directeuren van de zes hbo-sportinstituten in Nederland) en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding) willen door middel van een onderzoek inzicht krijgen in…

 • De mixfactor (2007)

  integratie en segregatie in Nederland

  In dit boek worden de wensen, praktijken en effecten van mengingspolitiek verkend. Hoe staat het anno 2007 met onze mengingsidealen? Aan de orde komen succes- en faalfactoren op het gebied…

 • Full-time working couples in the Netherlands (2007)

  causes and consequences

  Dit boek bevat het promotieonderzoek van Wouter van Gils en gaat over stellen in de Nederlandse samenleving die full time werken.

 • Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007 (2007)

  Niet-westerse allochtonen nemen ten opzichte van autochtonen een ongunstige positie in op de arbeidsmarkt. Zij hebben een grotere kans op werkloosheid en zijn vaker afhankelijk van tijdelijk werk. In hoeverre…

 • Arboplusconvenant recreatie (2007)

  keep it cool!, eindmeting en -evaluatie

  Arboconvenanten zijn een belangrijke pijler van het overheidsbeleid om de sectorale arbeidsomstandigheden te verbeteren. Doel was het sectorale beleid over preventie, verzuim en re-integratie verder te versterken.

 • Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006)

  De Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden biedt een breed en diepgaand zicht op de maatschappelijke positie en participatie van deze vrouwen. De volgende thema's komen aan de orde:…

 • Zwetend naar een baan (2003)

  beweging als warming-up voor reïntegratie

  In dit rapport wordt verslag gedaan van de monitoring, verricht door NISB, van sport- en bewegingsaanbod als onderdeel van een reïntegratieproject voor langdurig werklozen in Arnhem.

 • Beweging als warming-up voor reïntegratie (2003)

  de invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en de kansen op werkhervatting

  De titel van dit verslag suggereert dat fysieke (re)conditionering als een “opstapje” kan worden gezien voor reïntegratie-activiteiten van mensen die reeds langdurig in de WAO verkeren. De resultaten ondersteunen deze…

 • Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands (1995)

  Rapport over de positie van immigranten op de arbeidsmarkt in Nederland.