Sorteer op:

34 publicaties gevonden

 • Rapportage gehandicapten (1994)

  Deze eerste Rapportage gehandicapten, die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemaakt is, bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op een…

 • Casemanager de regisseur van het re-integratietraject (z.j.)

  Een werkgever is verplicht een casemanager aan te stellen tijdens een re-integratietraject. In dit document wordt het re-integratietraject en de rol van de casemanager toegelicht. De drie aspecten die worden…

 • Stappenplan bij re-integratie (z.j.)

  Een schematisch overzicht van de te ondernemen stappen bij langdurig ziekteverlof. Per week, vanaf de eerste ziektedag, is aangegeven wat er gedaan zou moeten worden.

 • Veelgestelde vragen over de arbodienst - bedrijfsarts (z.j.)

  Een vijftal veelgestelde vragen over de bedrijfsarts worden beantwoord. Mag de bedrijfsarts afwijken van het advies van mijn eigen huisarts of specialist? Ben ik verplicht het advies van de bedrijfsarts…