Sorteer op:

294 publicaties gevonden

 • Geldrop-Mierlo, verweven met sport (2018)

  sportvisie

  Het sportbeleid gaat samengevat uit van drie pijlers. Ten eerste dienen de basisvoorzieningen op orde te zijn en daarnaast moet sport voor iedereen in de gemeente toegankelijk zijn. Als derde pijler dient…

 • Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen (2018)

  kadernota bewegen & sporten 2019-2023

  Met deze vernieuwde kadernota bepaalt de gemeenteraad hoe de komende jaren verder vorm wordt gegeven aan het beweeg- en sportbeleid. Met het bepalen van een nieuwe ambitie, de uitgangspunten, de…

 • Agenda topsport en evenementen 2025 (2018)

  uitgangspunten en opgaven in het Amsterdamse topsportbeleid

  Deze agenda geeft op hoofdlijnen de gemeenschappelijke agenda weer van de gemeente Amsterdam en haar uitvoeringspartner Topsport Amsterdam. Binnen dit afsprakenkader vallen ook de afspraken over hun Centrum voor Topsport…

 • Kadernota 'Langedijk beweegt mee' (2018)

  Kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ van gemeente Langedijk. Binnen deze gemeente is het sportbeleid integraal onderdeel van het sociaal domein. Het sociaal domein maakt sterke veranderingen door. Decentralisaties hebben veel nieuwe…

 • Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (2018)

  nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht

  In deze nota van uitgangspunten wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de opdracht voor een nieuwe sportorganisatie voor de stad Utrecht. Deze nieuwe organisatie geeft praktische invulling…

 • Een leven lang zwemmen in de vier Utrechtse zwembaden (2018)

  zwemvisie 2018 - 2022, gemeente Utrecht

  Deze Utrechtse zwemvisie geeft richting aan het beleid voor de vier Utrechtse zwembaden tot en met 2022. Het betreft de zwembaden in gemeentelijk eigendom: Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn…

 • Programma Apeldoorn comfortabele gezinsstad 2018-2022 (2018)

  Het Programma Comfortabele Gezinsstad is één van de 3 strategische thema’s van de gemeente Apeldoorn. Met dit programma werken we aan een vitaal en aantrekkelijke gemeente. Dit strategische programma is…

 • Nota gezondheid en bewegen (2018)

  gemeente Putten, een handreiking voor maatschappelijke activiteiten bij Open Clubs en het Open Sportpark Putter Eng

  Nota gezondheid en bewegen van gemeente Putten. Hierin onder andere aandacht voor de kansen van sport nu er meer zorgtaken bij gemeenten liggen.

 • Sport en bewegen verbindt (2018)

  sport- en beweegvisie Twenterand 2018-2021

  Deze sport- en beweegvisie geeft de nieuwe rol van de gemeente weer als regiegemeente. Daarnaast is het een visie voor en door sportverenigingen geworden wat moet leiden tot meer samenwerking.…

 • Checklist sport- en beweegnota (2018)

  In 2017 bracht Kenniscentrum Sport de Beleidswijzer Sport en Bewegen uit. De Beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.…