Sorteer op:

294 publicaties gevonden

 • Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport (2017)

  sportagenda gemeente Zoetermeer 2017 en verder

  Ter vervanging van de sportnota ‘Mee(r) doen met sport’ (2009 -2016) is in samenspraak met de stad een nieuwe sportagenda ‘Zoetermeer sterker door sport’ (2017 en verder) opgesteld. Deze sportagenda…

 • Sportief in beweging (2017)

  Almeers sportbeleid 2017-2020

  Deze nota schetst de volgende ambities en accenten: Ambitie: Iedere Almeerder sportief in beweging Groei van het percentage Almeerders dat wekelijks sport.   Nieuwe accenten Benadrukken van de positieve impact…

 • Sport en bewegen in Gouda 2022 (2017)

  In aansluiting op de modellen die door de Vereniging van Sport en Gemeenten worden gehanteerd, kiest de gemeente Gouda voor het opwaarderen van het sportstimuleringsmodel (tot dusver leidend in het…

 • In Heerenveen beweegt het (2017)

  sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

 • Team Breda (2017)

  Breda brengt het samen, Genomineerd beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al…

 • Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren (2017)

  In deze nota staan de missie, doelstellingen en ambities benoemd die de koers gaan bepalen. De missie luidt als volgt: “De gemeente Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en…

 • Sportnota gemeente Waterland 2017 (2017)

  De Sportnota gemeente Waterland 2017 is een vervolg op de nota Sport en bewegen 2011-2015. Deze Sportnota is in 2015 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste voorgenomen zaken gerealiseerd zijn.…

 • Mee(r)doen met sport (2017)

  sport & bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024 : visie en uitvoering

  Deze sportnota gaat in op hoe de gemeente kan stimuleren dat de inwoners blijven bewegen en sporten, hoe men sport kunnen inzetten om andere maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en…

 • Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021 (2017)

  De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO gemeenten) werken op verschillende beleidsvelden samen, onder andere op het terrein van sport en bewegen. Ze erkennen het belang van sport en bewegen…

 • Sport en bewegen in Twente (2017)

  regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…