Sorteer op:

294 publicaties gevonden

 • Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020 (2017)

  Nota sport en bewegen 2017 - 2020 van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ambities van deze gemeente: De positieve effecten die zijn verbonden aan sport en bewegen zijn het grootst als zoveel mogelijk…

 • Samen in beweging (2017)

  beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk

  Beleidsnota sport en bewegen 2018-2021 van gemeente Harderwijk. In deze nota wordt in hoofdstuk 2 samenvattend een evaluatie van de vorige beleidsperiode gegeven. De uitgebreide uitwerking kunt u vinden in…

 • Sportnota Edam-Volendam (2017)

  verbinden verbreden verbinden

  Verbinden verbreden en verbeteren, dat is het motto van de gemeente Edam-Volendam als het gaat om sporten in de gemeente. Zo is de inclusieve samenleving de centrale ambitie die ook…

 • Weesp wint (2017)

  sportbeleidsplan Weesp 2017-2020

  Hoofdstuk 1 vormt de inleiding waarin de probleem- en doelstelling van het Weesper sport- en beweegbeleid worden toegelicht. Hoofdstuk 2 betreft maatschappelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op sport…

 • Beleidsnota gemeente Bladel sport & bewegen 2017+ (2017)

  Beleidsnota sport en bewegen van gemeente Bladel.

 • Visie sport en bewegen 2017-2025 gemeente Delft (2017)

  De missie voor de gemeente Delft voor sport en bewegen is een stad met een gezonde leefstijl, met een passend voorzieningenniveau, met een beweegvriendelijke inrichting van de stad en met…

 • Gemeente Krimpenerwaard: sport voor iedereen (2017)

  sportnota 2017 - 2021

  Twee jaar na het ontstaan van onze gemeente staan we op sportgebied voor verschillende uitdagingen die wij met elkaar willen aangaan. Als gevolg van de herindeling zijn er tussen de…

 • Bewust in beweging! (2017)

  sport- en beweegbeleid gemeente Oldebroek 2018-2021

  Samengevat zijn de thema’s voor de komende jaren: Het stimuleren van sport en bewegen De maatschappelijke rol van sport (maatschappelijk verantwoord verenigen) Multifunctionele accommodaties en ruimte

 • Sport en bewegen 2018 - 2021 (2017)

  gemeente Teylingen

  Het gemeentelijk sportbeleid van gemeente Teylingen richtte zich tot nu toe vooral op basissporten. De gemeente faciliteerde deze sporten voornamelijk met accommodaties en voorzieningen (stenen). Uit de evaluatie van de…

 • Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk (2017)

  De toekomst van sport en bewegen in Rijswijk geeft de gemeente vorm langs drie ambities. Ze leunen op elkaar, versterken elkaar en worden geïnspireerd door elkaar. De drie ambities: Rijswijk…