Sorteer op:

297 publicaties gevonden

 • Sport en bewegen 2018 - 2021 (2017)

  gemeente Teylingen

  Het gemeentelijk sportbeleid van gemeente Teylingen richtte zich tot nu toe vooral op basissporten. De gemeente faciliteerde deze sporten voornamelijk met accommodaties en voorzieningen (stenen). Uit de evaluatie van de…

 • Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk (2017)

  De toekomst van sport en bewegen in Rijswijk geeft de gemeente vorm langs drie ambities. Ze leunen op elkaar, versterken elkaar en worden geïnspireerd door elkaar. De drie ambities: Rijswijk…

 • De tweede helft (2017)

  beleidsplan sport & bewegen 2017-2020, Nijmegen

  Wij hebben de ambitie dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport- en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle…

 • Meer met sport (2017)

  sportnota 2017+ Zandvoort

  Deze sportnota geeft blijk van de volgende vijf sportambities: Sport voor iedereen in Zandvoort Sport als maatschappelijke waarde inzetten Economische kansen van sport benutten Sportaccommodaties op niveau Sport optimaliseren in…

 • Nota sport en bewegen 2017-2020 gemeente Heerde (2017)

  De visie op sportbeleid kan worden verwoord in drie onderwerpen: Sport als doel: sport is vooral leuk, spannend, ontspannend. Deze functie moet sporten en bewegen vooral houden. Sport als middel:…

 • Staphorst ‘voor elkaar!’ (2017)

  ontwerp omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ omvat drie verbindende thema’s die de kapstok vormen voor het integraal werken binnen de gemeente. De gemeente wil niet alleen integraal opereren binnen de fysieke…

 • Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard (2017)

  Met deze sportvisie wordt aangehaakt bij de toekomstvisie Valkenswaard 2030 en de onderwerpen die daar centraal staan (leisure, innovatie en sociale cohesie). De aandacht binnen deze sportvisie gaat vooral uit…

 • Buitenkans (2017)

  beleid buitensport, gemeente 's-Hertogenbosch

  In 2014 is de Sportvisie “Sportief Samen Verder” vastgesteld. Op een aantal thema’s is verdere uitwerking gewenst. Verenigingen vragen zich af hoe ze met de uitdagingen van de huidige tijd…

 • Trainingsschema (2017)

  sportnota Dinkelland

  De gemeente wil met sportverenigingen in gesprek over de manier waarop de gemeente de verenigingen kan steunen en faciliteren. Ook worden gesprekken aangeknoopt met beheerders en eigenaren van sportcomplexen om…

 • Vitaal Voorst (2017)

  Deze nota omvat de vierde Nota gezondheidsbeleid 2017-2021 én de tweede Nota sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorst. Gecombineerd en waar mogelijk geïntegreerd. Het concept 'positieve gezondheid' is als…