Sorteer op:

297 publicaties gevonden

 • Doetinchem in vorm 2017-2021 (2016)

  Speerpunten ‘Doetinchem in Vorm’ zijn: de beweegparticipatie onder jongeren van 4 tot 18 jaar de komende 10 jaar stabiliseren op 85% het percentage volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar…

 • Sport is meer dan bewegen (2016)

  beleidskader sport 2016-2019, gemeente Veenendaal

  Dit beleidskader geeft de richting aan voor het sportbeleid voor de komende vier jaren. De ambitie is de focus van het sportbeleid in deze periode te leggen op een zestal…

 • Nota sociaal beleid 2016-2020 (2016)

  De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid…

 • Met sport halen we het beste uit Gelderland! (2016)

  Gelderland sport! 2016-2019

  Het Gelderse sportbeleid rust op drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport en de sportieve kracht door excellente prestaties. 

 • Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS (2015)

  'Grenzeloos actief', zo heet het nieuwe sport- en beweegbeleid voor mensen met een beperking, dat minister Schippers van VWS in april 2015 aankondigde. De ambitie meer mensen met een beperking…

 • Sportaccommodatieplan 2015-2022 (2015)

  gemeente Amsterdam

  Met dit Sportaccommodatieplan geeft de gemeente Amsterdam inzicht in de staat van de Amsterdamse sportinfrastructuur en schetst men een beeld van de verwachte ontwikkeling van de sport in Amsterdam. Het aandeel…

 • 85 miljoen euro voor fietsplannen stad Groningen (2015)

  Groningen zet de komende jaren de fietser centraal. Slimme fietsroutes, bredere paden en nieuwe stallingen moeten van Groningen nog meer een fietsstad maken. De gemeenteraad ging eind juni 2015 akkoord…

 • Grenzeloos actief (2015)

  omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

  Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten,…

 • Beleidskader sportevenementen (2015)

  Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.

 • Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018 (2015)

  alle Amsterdammers doen mee

  Met het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 maakt de gemeente Amsterdam de koers duidelijk voor burgers en partners, zodat helder is wat wel en niet van de gemeente kan worden verwacht…