Sorteer op:

68 publicaties gevonden

 • Principes van goed sportbestuur van 2005 tot 2018: status quo of evolutie? (2018)

  Tekst van de lezing uitgesproken door Jan Loorbach tijdens het symposium Goed Sportbestuur op 2 oktober 2018.

 • Sociale diversiteit nauwelijks prioriteit in de sportvereniging (2018)

  het Mulier Instituut onderzoekt

  Artikel van Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut in Sport, Bestuur en Management van november 2018 over de sociale diversiteit bij sportverenigingen onder sporters, bestuurders en het sporttechnisch kader.…

 • Factsheet sportkadermonitor 2017/2018 (2018)

  Factsheet met de belangrijkste bevindingen uit de Sportkadermonitor 2017/2018 over bestuurlijk, sportechnisch en arbitrerend kader.

 • Sportverenigingen in Nederland (2018)

  veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

 • Factsheet penningmeester monitor 2016 (2017)

  het jaarlijkse onderzoek onder penningmeesters in sport & cultuur, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het vijfde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten zijn een goede indicatie van het profiel van de…

 • Leeftijd van Achterhoekse sportbestuurders; ’t gef niks of moak ’t uut? (2017)

  kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen bij sportverenigingen geven aan de leeftijd van sportbestuurders

  Door ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op de Nederlandse sportverenigingen, is het voor het voortbestaan van sportverenigingen steeds belangrijker dat sportbesturen in staat zijn om in te spelen…

 • Sturen van sportbesturen (2017)

  een onderzoek naar een Good Governance-instrument voor de sportvereniging

  In deze Masterscriptie bestuurskunde is onderzocht wat goed bestuur voor de sportvereniging inhoudt en hoe een instrument gericht op het verbeteren van de bestuurlijke kwaliteit van sportverenigingen het beste kan…

 • Passend besturen (2017)

  besturen als uitdaging

  In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie…

 • Leden betrokkenheid (2017)

  een kwalitatief onderzoek naar de rol en invloed van leden binnen sportverenigingen

  Dit onderzoek geeft inzicht in de betekenis die leden geven aan hun rol en invloed binnen de voetbalverenigingen. Hierbij is gekeken naar welke rol en invloed respondenten kunnen en willen…

 • Factsheet penningmeester monitor 2015 (2016)

  het jaarlijkse onderzoek onder sportpenningmeesters, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het vierde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten zijn een indicatie van het profiel van de penningmeesters bij…