Sorteer op:

68 publicaties gevonden

 • Diversiteit in sportbesturen voordelig voor sportclubs (2016)

  Nederland is een mix van culturen. Er wonen veel verschillende mensen met een verschillende afkomst, verschillende opvattingen en verschillende normen en waarden. Maar die afspiegeling van de samenleving is vaak…

 • Factsheet penningmeester monitor 2015: werkgeverschap (2016)

  het jaarlijkse onderzoek onder sportpenningmeesters, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het vierde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten zijn een indicatie van het profiel van de penningmeesters bij…

 • Pedagogisch klimaat op sportverenigingen (2016)

  explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat

  Als gevolg van bijvoorbeeld een scheldende coach langs de lijn of beleid waarin geen aandacht is besteed aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, komen de positieve gevolgen die sport met…

 • De ALV: achterhaald, maar hoe moet het anders? (2016)

  een kwalitatief vergelijkend onderzoek naar de betekenis van de algemene ledenvergadering voor sleutelfiguren en 'silent audience' binnen Nederlandse sportverenigingen

  In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: welke betekenis geven leden van Nederlandse sportverenigingen aan de algemene ledenvergadering en hoe verhoudt deze zich tot veranderende opvattingen over lidmaatschap? Om…

 • Ongelijke positie van vrouw in sport eindelijk op de agenda (2015)

  Interview met Marian ter Haar (NISB) over gendergelijkheid in de sport. Tijdens het Gelijk = Anders festival op 27 juni leidde zij een sessie daarover onder de titel 'Kampioenen'.

 • Sportbestuur in Nederland (2015)

  een samenvatting van het nationaal onderzoek sportbesturen

  Nederland heeft een uniek sportverenigingslandschap. Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal sportverenigingen (bijna 29.000) en het percentage Nederlanders dat lid is van een sportvereniging (27%* en daarmee koploper in…

 • Uitdaging voor sportbestuurders: nieuwe denkwijze en aanpak (2015)

  In het voorjaar van 2015 is het ‘Nationaal Onderzoek Sportbesturen’ opgestart. Ruim duizend sportbestuurders hebben hieraan deelgenomen. De uitkomsten van het onderzoek laten een dubbel beeld zien.

 • Verandering in sportvereniging begint bij het bestuur (2015)

  Jan-Willem van der Roest verdedigt op 4 december aan de Universiteit Utrecht zijn proefschrift 'From participation to consumption- Consumerism in voluntary sport clubs' over consumentisme in sportverenigingen.

 • Besturen: het verschil maken met verschillen! (2015)

  Denise Baars en Willie Westerhof haken in dit artikel in op het proefschrift van Jan-Willem van der Roest. Ze pleiten voor de samenstelling van sportbesturen met een juiste mix van…

 • Hoe vitaal zijn sportverenigingen? (2015)

  Onlangs verscheen het boek Vitale sportclubs voor sport en samenleving. De bundel is gewijd aan de vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen. Daarbij hebben de auteurs niet zozeer de vraag gesteld…