Sorteer op:

68 publicaties gevonden

 • Onderzoek naar diversiteit in sportbesturen blijft noodzakelijk (2015)

  Blog van Marian ter Haar, adviseur bij Kenniscentrum Sport naar aanleiding van proefschrift ‘From participation to consumption? Consumerism in voluntary sport clubs’. Vol verwachting zat ik op 4 december bij de…

 • Bestuurlijke vernieuwing (2015)

  gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers

  De toolkit helpt verenigingsondersteuners en bestuursleden om in gesprek te gaan over bestuurlijke kwaliteiten en een proces richting bestuurlijke vernieuwing in gang te zetten. Het creëert besef van de huidige…

 • De toekomst van het verenigingsbestuur (2015)

  Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2015), waarbij goed sportbestuur en het vinden van adequate opvolgers centraal staat.

 • Factsheet penningmeester monitor 2014 (2014)

  het jaarlijkse onderzoek onder sportpenningmeesters, de financiële positie, de achtergronden, de zorgen en de behoeften

  De Penningmeester monitor is voor het derde jaar op rij uitgevoerd door NL Penningmeester en geanalyseerd door het Mulier Instituut. De resultaten worden in deze factsheet gepresenteerd. De resultaten vormen een goede…

 • Een onderzoek naar de ontwikkelingen in het Goudse verenigingsleven (2014)

  Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkelingen in het Goudse verenigingsleven in kaart te brengen. Er zal gekeken worden wat deze ontwikkelingen betekenen voor de sportverenigingen in Gouda.…

 • "Running the business and changing the business" (2014)

  een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming binnen sportverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke eigenschappen (van een sportvereniging) zijn van invloed op het besluitvormingsproces met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing bij sportverenigingen? Het onderzoek…

 • 'Durf te kiezen!' (2014)

  weet als club waar je voor staat en waar je voor gaat

  Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2014) over de (beleids)keuzes van sportverenigingen.

 • De sportbestuurder over besturen in de sport (2013)

  een onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan hun functie, rol en taak ten opzichte van heersende en normatieve opvattingen of literatuur

  De bestuurder van de sportvereniging, oftewel 'de sportbestuurder', lijkt vanuit de omgeving van de sportvereniging veel op zich af te krijgen. Vanuit de overheid of georganiseerde sport vormen zich eisen…

 • Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie? (2013)

  een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging

  Vrouwen en allochtonen zijn (nog steeds) ondervertegenwoordigd in hoge functieniveaus, zo ook in besturen van sportverenigingen. Internationaal worden er al dan niet quota ingevoerd om de positie van vrouwen en…

 • Influencing behavior of male adolescents in Dutch amateur football (2013)

  what can boards do?

  The royal Dutch football association KNVB emphasized that clubs have to take responsibility to deal with excessive behavior on and around the football field. In line with this statement, this…