Sorteer op:

68 publicaties gevonden

 • Sociale diversiteit en de roep om respect (2006)

  een studie naar identificaties van mannelijke sportbestuurders

  Boek over de complexiteit waarmee sportbestuurders van verschillende etnische en opleidingsachtergrond hun weg zoeken om met invloeden van sociale diversiteit en andere maatschappelijke veranderingen in hun vereniging om te gaan.…

 • Wet- en regelgeving voor sportverenigingen (2006)

  Dit boekje bevat de belangrijkste wetten en regels voor sportclubs en sportbestuurders. Aan de hand van dit boekje kan de sportbestuurder snel nagaan of de zaken binnen de club goed…

 • Verslag Nederlands congres sportbestuurders (2005)

  de sportvereniging overwint!

  Een verslag van het tweede Nederlands Congres voor Sportbestuurders, gehouden op 2 april 2005 in het World Trade Center in Rotterdam.

 • Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2005 (2005)

  Diverse folders en brochures uitgereikt tijdens het tweede Nederlandse Congres voor de sportbestuurder, gehouden op 2 april 2005 in het World Trade Center in Rotterdam.

 • Congresmap Nederlands congres voor de sportbestuurder 2004 (2004)

  Diverse folders en brochures uitgereikt tijdens het Eerste Nederlandse Congres voor de sportbestuurder, gehouden op 24 januari 2004 in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag.

 • Vrouwelijk Kader Graag Gezien (2003)

  In deze folder wordt beschreven hoe het project Vrouwelijk Kader Graag Gezien verenigingen kan ondersteunen bij het werven van meer vrouwen voor bestuurlijke en sporttechnische kaderfuncties. Het project is ontwikkeld…

 • Vrouwelijk Kader Graag Gezien (2003)

  de handleiding

  In deze handleiding wordt beschreven hoe het project Vrouwelijk Kader Graag Gezien verenigingen kan ondersteunen bij het werven van meer vrouwen voor bestuurlijke en sporttechnische kaderfuncties. Het project is ontwikkeld…

 • Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid (2002)

  WhoZnext 7. Boek met tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad.

 • Vrouw in sport en bestuur (2001)

  initiatieven voor veranderingen

  Brochure waarin de organisaties NISB, NOC*NSF en LNVS laten zien wat zij gaan doen om het aantal vrouwen in besturen in de sport te verhogen.

 • Betekenissen van besturen (1998)

  variaties in bestuurlijk handelen in amateursportorganisaties

  Proefschrift over de wijze waarop bestuurders van sportorganisaties met hun organisaties om gaan.