Sorteer op:

131 publicaties gevonden

 • Bruto Utrechts Fietsproduct (2017)

  wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?

  De fiets heeft directe economische waarde doordat het werkgelegenheid creëert, bijvoorbeeld in de fietsproductie en -verkoop. De toename van het fietsgebruik heeft ook allerlei positieve maatschappelijke effecten. Fietsers zijn gezonder…

 • (On)begrensde mogelijkheden? (2017)

  de physical activity report card+ voor de Nederlandse jeugd met een chronische aandoening of beperking

  De Report Card+ is een rapport over de landelijke prestaties van het beweeg-, sedentair, en slaapgedrag van kinderen met een chronische aandoening of beperking. In 2016, is de eerste Nederlandse…

 • (Un)limited possibilities? (2017)

  the physical activity report card+ on Dutch youth with a chronic condition or disability

  The Report Card+ is a report about the national performance regarding physical activity, sedentary and sleep behavior of youth with a chronic condition or disability. In 2016, the first Dutch…

 • Slimme & gezonde stad (2017)

  special

  Op 15 juni 2017 verscheen de special Slimme en Gezonde Stad (SGS). Een uniek magazine boordevol visies, interviews, (resultaten van) pilots, beschrijvingen van praktische tools en meer. Als rode draad…

 • Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid (2016)

  Nederland staat bekend als fietsland, maar de laatste jaren staan automobilisten gemiddeld langer in files, die ook nog eens langer worden, ondanks maatregelen van de overheid om de files juist…

 • Muscle strength, mobility and quality of life in patients with diabetic polyneuropathy (2016)

  the influence of a functional strength and gait training

  Het primaire doel van dit proefschrift is om te onderzoeken welk effect diabetische polyneuropathy heeft op de spierkracht, de mobiliteit en de kwaliteit van leven van de patiënten en welk effect…

 • Amsterdam wil wereldleider in fietskennis en -innovatie worden (2016)

  Fietsen is in Amsterdam waarschijnlijk groter dan in Kopenhagen. Toch wordt de Deense hoofdstad vaak als hét voorbeeld gezien van hoe je je stad als fietsparadijs op de kaart zet.…

 • Balans van de leefomgeving 2016 (2016)

  richting geven - ruimte maken

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Daarnaast evalueert de Balans in…

 • Schoolmobiliteit en gedrag (2016)

  Deze factsheet gaat over haal- en brenggedrag van kinderen van en naar de basisschool. Er is veel bekend over het gedrag van ouders en kinderen, over de maatschappelijke gevolgen, over…

 • Mobiliteitsbeeld 2016 (2016)

  Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer?…