Sorteer op:

77 publicaties gevonden

 • Sportmanifest 2018-2022 (2017)

  Elke vier jaar willen wij een Sportmanifest uitbrengen, waarin wij aanbevelingen doen om sportbeoefening en sportbeleving in Tilburg nóg beter en succesvoller te maken. Net als deze eerste keer zullen…

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (2017)

  kwartaalbericht 2017-3

  In dit 39e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het derde kwartaal van 2017 onderzocht. In hoofdstuk 1 gaan de onderzoekers na hoe…

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (2017)

  kwartaalbericht 2017-4

  In dit veertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie onderzocht in het vierde kwartaal van 2017. In het eerste hoofdstuk gaan de onderzoekers vooral…

 • International journal of sport policy and politics (2017)

  Dit internationale tijdschrift over sportbeleid en sport & politiek verschijnt drie maal per jaar; in maart, juli en november. Het bevat wetenschappelijke artikelen omtrent sportbeleid en sport & politiek.

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (2016)

  kwartaalbericht 2016-1

  Dit drieëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het eerste kwartaal van 2016. Hoofdstuk 1 gaat over de stemmig in Nederland. Aan bod komen percepties van de economische…

 • Soccer: Moulding the Middle East and North Africa (2016)

  Sport en met name voetbal heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Midden Oosten en Noord-Afrika vanaf de late 19e eeuw. De brede onderzoeksvraag luidt derhalve wat…

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (2016)

  kwartaalbericht 2016-2

  In dit 34e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) beschrijven de onderzoekers de stemming in het voorjaar van 2016. In hoofdstuk 1 behandelen ze de stemming in Nederland en…

 • Blog: Sport in verkiezingsprogramma’s (2016)

  Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kenniscentrum Sport zoekt in de verkiezingsprogramma’s naar aanknopingspunten voor sport, bewegen, vitaliteit en ander beleid dat invloed kan hebben…

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (2016)

  kwartaalbericht 2016-3

  Dit is het 35e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en betreft het derde kwartaal van 2016. Hoofdstuk 1 gaat over de stemming in Nederland. Aan bod komen percepties…

 • Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat (2016)

  Nederland en het wereldkampioenschap 1978 in Argentinië

  Deze masterscriptie richt zich op de maatschappelijke, sportieve en politieke discussie in Nederland rondom deelname aan het Wereldkampioenschap 1978 in Argentinië. Jorge Videla gebruikte de organisatie van het toernooi om…