Sorteer op:

61 publicaties gevonden

 • Friese sportverenigingsmonitor 2016 (2016)

  factsheet oktober

  De Friese Sportverenigingsmonitor brengt tweejaarlijks in kaart hoe het staat met de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of zij werken vanuit een open club gedachte. De monitor voorziet gemeenten en ondersteuningsorganisaties…

 • Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019 (2016)

  input voor een gezamenlijk plan van aanpak

  Medio 2016 heeft de provincie Noord-Brabant nieuw sportbeleid vastgesteld. De provincie heeft in het kader van dit nieuwe beleid onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Op het gebied van…

 • Nota sociaal beleid 2016-2020 (2016)

  De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid…

 • Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 (2016)

  op weg naar een dynamisch Drenthe

  De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken: 1.…

 • Met sport halen we het beste uit Gelderland! (2016)

  Gelderland sport! 2016-2019

  Het Gelderse sportbeleid rust op drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport en de sportieve kracht door excellente prestaties. 

 • Beleidsbrief Hert, holle, hannen (Friestalig) (2016)

  In deze beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ schetst de provincie Friesland de visie op de toekomst van cultuur, taal, onderwijs en sport.  De Friese versie van de beleidsbrief is door Provinciale…

 • Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’ (2016)

  In de Beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ heeft Provinciale Staten vijf hoofdlijnen voor uitwerking in de Beleidsbrief vastgesteld: participatie versterken, verbreden en verdiepen van educatie, innovatie stimuleren en faciliteren,…

 • Provincies vullen sportbeleid zeer verschillend in (2015)

  Binnenkort kunnen we gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Het is de vraag in hoeverre deze Provinciale Staten (nog) belangrijk zijn voor het sporten op lokaal niveau. Met andere woorden:…

 • Accentennotitie sport (2015)

  Limburg beweegt!

  In deze accentennotitie worden de uitgangspunten benoemd voor een eventuele provinciale betrokkenheid bij sportinitiatieven. Daarnaast worden ook een aantal accenten benoemd.

 • Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland (2015)

  ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…