Sorteer op:

135 publicaties gevonden

 • Ruimte voor sport, spel en bewegen (2019)

  bouwen aan een sportief & gezond Den Haag

  De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toekomst mogelijk te maken. Aanleiding is de toename in de bevolkingsprognose voor de…

 • Sportas: vitaal en zichtbaar (2018)

  naar een gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving

  De gemeente Amsterdam wil de vitaliteit en de gezondheid van haar inwoners bevorderen en van Amsterdam een ‘bewegende’ stad maken. De visie is: Amsterdam nodigt als sportstad uit tot bewegen…

 • Gezond door sport in de openbare ruimte (2018)

  wat kunnen gemeenten met de kernindicator beweegvriendelijke omgeving?

  Gezond in beweging blijven vraagt om meer dan sportparken of goed geoutilleerde sportaccommodaties. Misschien moet je het zelfs anders formuleren: de meest logische toekomstige voorzieningen om fit en vitaal te…

 • De stad als gezonde habitat (2018)

  gezondheidswinst door omgevingsbeleid

  Een gezonde leefomgeving bereiken en in stand houden. Dat is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog…

 • Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte (2018)

  Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht…

 • Waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot meer sporten leidt (2018)

  Column van Rick Prins, onderzoeker bij het Mulier Instituut over waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot meer sporten leidt. Om de vruchten van beweegtoestellen en hardlooproutes te plukken, moet…

 • Bloed, zweet en zwanen: fitnessen in het park (2018)

  een masterscriptie over het gebruik van openbare fitnesstoestellen in buurten met een lage sociaaleconomische status

  Het doel van deze masterscriptie is om met behulp van een kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de ervaringen en percepties van zowel gebruikers als niet-gebruikers van fitnesstoestellen in de…

 • Sportieve openbare ruimte in Arnhem (2018)

  De gemeente Arnhem wil inzicht krijgen in het sportief gebruik van de openbare ruimte en de beweegvriendelijkheid van haar omgeving. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Sportbedrijf Arnhem onderzocht:…

 • Het ruimtebeslag van de sport (2018)

  Het faciliteren van sportbeoefening wordt als een belangrijke randvoorwaarde gezien voor sportstimulering. In dit artikel gaat de auteur Remco Hoekman dieper in op de sportinfrastructuur, waarbij hij onder andere aandacht…

 • Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere (2018)

  onderzoek naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Almere

  De gemeente Almere heeft de wens om meer inzicht te krijgen in de sportief te gebruiken openbare ruimte. Er is een ontwikkeling te zien dat de sporttakken die gebruikmaken van…