Sorteer op:

47 publicaties gevonden

 • Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

  resultaten module ouderen 2011

  TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van…

 • Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

  resultaten module gemeenten 2011

  TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van…

 • Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

  resultaten module werk 2011

  TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van…

 • Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

  resultaten module onderwijs 2011

  TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van…

 • Demopakket 30 minuten bewegen (2011)

  Koffer met promotiemateriaal om op lokaal niveau lichaamsbeweging te stimuleren. Inhoud: Informatie lokale implementatie 30minutenbewegen Overzicht NISB campagnematerialen Brochure "Lunchwandelen? Lunchwandelen!" Brochure "Collega's activeren collega's" Brochure "Meer bewegen kan uw…

 • De hoogspringer, de sprinter, de stuurman en de finish (2011)

  evaluatieonderzoek van de NISB campagne 30minutenbewegen

  De campagne '30minutenbewegen stimuleert Nederlanders (meer) te bewegen en zet in op drie niveaus: het creëren van bekendheid van de beweegnorm, het ondersteunen en samenbrengen van professionals, en het inspireren…

 • Lunchwandelen? lunchwandelen! (2011)

  wat is het? waarom lunchwandelen? hoe organiseer je dit?

  Lunchwandelen maakte deel uit van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de publiekscampagne 30minutenbewegen. Het doel is te-weinig-actieve werknemers te verleiden tot meer bewegen. 

 • Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2010)

  resultaten 2009

  In dit rapport staan de resultaten centraal van de derde meting voor de Monitor die uitgezet is in het najaar van 2009. Het rapport is ingedeeld aan de hand van…

 • Campagnevoeren ten behoeve van Turkse en Marokkaanse ouderen (2010)

  onderzoek naar de boodschap, communicatiemiddelen en communicatiekanalen in het kader van de campagne 30minutenbewegen

  In dit rapport worden de resultaten besproken van een kwalitatieve analyse die is uitgevoerd in het kader van de campagne 30minutenbewegen. Het doen van de analyse is om een beeld…

 • How to move the Dutch? (2010)

  Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB)

  Presentatie gehouden door Juul van Rijn (NISB) tijdens het MOVE2010 congres in Frankfurt am Main over de campagne 30minutenbewegen.