Sorteer op:

8 publicaties gevonden

 • Leerboek plezier in bewegen voor ieder kind (2018)

  een praktisch leerboek voor begeleiders die werken met kinderen met ontwikkelingsachterstanden op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport- en beweegsituaties

  Voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied in sport en bewegen is het leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind ontwikkeld. Een…

 • Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme (2016)

  mogelijke werkzame elementen waarvan de sporttrainer gebruik kan maken om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren

  Sport kan veel mogelijkheden bieden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme op een positieve manier te stimuleren. Dit rapport beschrijft op basis van literatuur- en praktijkonderzoek wat de…

 • Special heroes (2013)

  De afgelopen vier jaar is het programma Special Heroes uitgegroeid tot een landelijk en breed gedragen sportstimuleringsprogramma voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs, clusters 1, 2, 3 en…

 • Relationship between motor and executive functioning in school-age children with pervasive developmental disorder not otherwise specified (2012)

  Deze studie onderzoekt de motorische vaardigheden en het executief functioneren (EF) van 28 kinderen die gediagnostiseerd zijn met pervasive developmental disorder-not otherwise specified (PDD-NOS) met een gemiddelde leeftijd van 10…

 • The physical activity patterns of children with autism (2011)

  Although motor deficits are gaining attention in autism research much less attention has been paid to the physical activity patterns in this group of children. The participants in this study…

 • Relatie tussen motoriek en cognitie bij kinderen met een beperking (2010)

  Presentatie van Esther Hartman en Chris Visscher gehouden tijdens de Dag van het Sportonderzoek op 7 oktober 2010. Deze presentatie gaat over de relatie tussen motoriek en cognitie bij kinderen…

 • Teacch in beweging (2008)

  een onderzoek naar het effect van Teacch op de gedragingen van kinderen met een autisme spectrum stoornis tijdens de bewegingsles

  Bewegingslessen zijn voor kinderen met een autisme spectrum stoornis moeilijke en vooral confronterende lessen. De oorzaak hiervan kan verklaard worden aan de hand van de drie kernproblemen van deze ontwikkelingsstoornis.…

 • Gymmen het hele jaar door (2001)

  met draaiboek

  Draaiboek voor bewegingsonderwijs aan kinderen met autisme.