Sorteer op:

27 publicaties gevonden

 • Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs (2017)

  Scholen moeten volgens het adviesrapport van het platform onderwijs2032 middels het gehele onderwijsaanbod meer aandacht besteden aan de persoonsvorming van de leerlingen. Dit geldt dus ook voor het bewegingsonderwijs. Veel…

 • Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen (2017)

  Van de leraar lichamelijke opvoeding (LO) wordt verwacht dat hij zichzelf blijft ontwikkelen en een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk het…

 • Beweeggames bieden nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs (2016)

  Gamen werd lang gezien als iets wat niet goed was voor kinderen. Met de komst van interactieve games is dat aan het veranderen. Het bedrijf Embedded Fitness koppelt gamen aan…

 • Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb (2016)

  handreiking met leerarrangementen

  Deze handreiking dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en…

 • Sport en onderwijs (2015)

  In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014 gaan de onderzoekers na welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan op deelterreinen van het thema onderwijs en sport sinds 2008. De gepresenteerde gegevens…

 • Quality physical education (2015)

  guidelines for policy-makers

  This publication on PE, advocates quality physical education and training for PE teachers. It highlights the benefits of investing in PE versus the cost of not investing.

 • Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs (2015)

  Net zoals de relatie tussen bewegingsonderwijs en sport, is de relatie tussen bewegingsonderwijs en gezondheidsbevordering spanningsvol. Dit blijkt bij de uitwerking die nu in opdracht van de onderwijsagenda Sport, Bewegen…

 • Bewegingsonderwijs kan beter worden verankerd in toekomstvisie onderwijs (2015)

  Hoe moet het Nederlandse onderwijs er in de toekomst uitzien? Over die vraag heeft Platform Onderwijs2032 zich het afgelopen jaar gebogen. In oktober 2015 kwam het Platform met een voorlopig…

 • Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2015)

  op basis van Arbeidsmarktbarometer schooljaren 2013/2014 en 2014/2015

  Deze notitie geeft een overzicht van beschikbare arbeidsmarktgegevens over vacatures bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Dit is gebaseerd op de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo die het ITS in opdracht van…

 • Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020 (2014)

  naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

  De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en…