Sorteer op:

41 publicaties gevonden

 • Associations between partnership characteristics and perceived success in Dutch sport-for-health partnerships (2019)

  Highlights: Challenges of conducting quantitative research on sport-for-health partnerships are shown. Conceptual model for exploring relations partnership elements and partnership success. Different partnership success indicators are related with different partnership…

 • The football stadium as classroom (2019)

  exploring a program for at-risk students in secondary vocational education

  Deze studie sluit aan op eerder onderzoek op het gebied van preventie van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en wil vanuit de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan de…

 • Personal development of disadvantaged youth through community sports (2019)

  a theory-driven analysis of relational strategies

  Participant-practitioner relationships in community ‘sport-for-development’ practices are seen as central in working towards broader developmental outcomes. Using Noddings’ Ethics of Care as an analytical framework, we investigated relational strategies of…

 • Van impuls naar duurzaamheid? (2018)

  sociale professionals in de breedtesport

  Verenigingsmanagers, verenigingsondersteuners, verenigingsadviseurs, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, sportconsulenten, schoolsportmedewerkers, sportstimuleringsmedewerkers, sportbuurtwerkers enz.: in Nederland is de afgelopen decennia een sportondersteuningssector ontstaan die in omvang nog steeds lijkt te groeien. Het gaat om…

 • Examining the relationship between sports participation and youth developmental outcomes for socially vulnerable youth (2018)

  Background: Research has shown that sports participation is positively related to youth developmental outcomes, but it is still unknown if sports participation relates to these outcomes among socially vulnerable youth.…

 • Waard om te vechten (2018)

  over de waarde van full contact vechtsport voor jongeren

  Dit onderzoek naar de waarde van full contact vechtsporten voor jongeren is een vervolg op een eerdere studie over de relatie tussen deze harde vormen van vechtsport en criminaliteit. In…

 • Intersectoral action for positive youth development through sport (2018)

  a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs

  Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling…

 • Ketenaanpak: samen winst pakken (2018)

  iedereen moet tussen de lijntjes kunnen spelen!

  Boek met voorbeelden van situaties waarin voetbalverenigingen samen met onder andere onderwijs en jongerenwerk samenwerken. Om jongeren die ondersteuning nodig hebben voor het voetbal en de vereniging te behouden.

 • Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen (2018)

  basketbal- en voetbalproject in de Westwijk

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

 • Sport en sociaal domein in Vlaardingen (2017)

  monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…