Sorteer op:

24 publicaties gevonden

 • Sedentary time in older men and women (2017)

  an international consensus statement and research priorities

  Sedentary time is a modifiable determinant of poor health, and in older adults, reducing sedentary time may be an important first step in adopting and maintaining a more active lifestyle.…

 • Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten (2017)

  strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

  Het doel van dit project is om vanuit een ‘evidence en practice based’ kader meer zicht te krijgen op strategieën om de impact van beweeginterventies – ter bevordering van cognitief functioneren…

 • Recommendations for physical activity in older adults (2015)

  Older adults find it difficult to meet moderate and vigorous exercise targets. Given that a dose-response exists for physical activity and health benefits, Phillip B Sparling and colleagues argue that…

 • Sedentair gedrag van ouderen (2015)

  Ouderen liggen of zitten overdag gemiddeld 10,3 uur. Dat is meer dan de gemiddelde persoon in iedere andere leeftijdsgroep. Deze leefstijl – sedentair gedrag – eist zijn tol: de 25%…

 • Sedentair gedrag bij ouderen (2015)

  sta op voor gezondheid

  Het LASA onderzoek toont aan de ouderen veel te veel zitten en liggen. Deze brochure beschrijft wat de gezondheidsgevaren hiervan zijn en wat ouderen zouden kunnen doen om wat meer…

 • Daily (in)activities of nursing home residents in their wards (2015)

  an observation study

  Afhankelijk van het tijdstip van de dag is ongeveer de helft tot driekwart van de verpleeghuisbewoners inactief. Activiteiten zijn er vooral in de ochtend, wanneer rond een derde van de…

 • Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw (2015)

  syntheserapport met onderbouwing voor de factsheet sedentair gedrag

  Dit rapport is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met gezondheidsbevordering bezig is, zowel (Vlaamse) beleidsmakers praktijkwerkers (bijvoorbeeld (huis)artsen, opgeleide gezondheidscoaches, preventieadviseurs, leerkrachten, welzijns- en gezondheidsambtenaren). De focus ligt…

 • Ouderen (2015)

  In dit hoofdstuk komt het beweeggedrag, de sportdeelname, het zitgedrag en de incidentie van sportblessures in de afgelopen 15 jaar aan de orde van de groep ouderen (personen van 65…

 • The power of standing up (2015)

  development and clinical evaluation of a sensor-based method for the estimation of power during sit-to-stand in older adults

  Het primaire doel van het onderzoek in dit proefschrift was het ontwikkelen van een op bewegingssensoren gebaseerde methode voor het meten van het verticale vermogen van het lichaamszwaartepunt tijdens het…

 • Meer aandacht voor sedentair gedrag bij ouderen (2014)

  In dit artikel betoogt de auteur dat als lichamelijk actief zijn niet meer goed lukt, er voor de oudere nog steeds gezondheidswinst geboekt kan worden door sedentair gedrag te verminderen.…