Sorteer op:

17 publicaties gevonden

 • Deelname aan sport en bewegen door ouderen (2019)

  Het Mulier Instituut heeft onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan sport en bewegen door ouderen. Het rapport is opgesteld in samenwerking met Kenniscentrum Sport en RIVM, in opdracht van het…

 • Verenigingsmonitor (2019)

  jaarbericht 2018

  Het Jaarbericht 2018 is een derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste…

 • Ouderen op de sportvereniging (2018)

  het Mulier Instituut onderzoekt

  Artikel van Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut in Sport, Bestuur en Management van september 2018 over de stijgende sportdeelname van ouderen (65-79 jaar). De vraag is of deze…

 • Ouderen in de sportvereniging (2018)

  factsheet 2018/23

  Dit factsheet geeft inzicht in de positie van ouderen binnen de georganiseerde sport vanuit het perspectief van verenigingen en sportbonden. Via het representatieve Verenigingspanel van Nederlandse sportverenigingen (n=450) hebben onderzoekers…

 • Sportprofessional ben je niet alleen (2016)

  Samenwerken is dit jaar het centrale thema van de Lerende Netwerken. Op 28 februari vindt in Limburg de eerste van de in totaal zes bijeenkomsten plaats, die verspreid over Nederland…

 • Hoe bind en bereik je ouderen? (2016)

  Hoe stimuleer je ouderen om (meer) te gaan bewegen? Hoe bereik je ouderen het beste? Waar vind je ze en welke andere professionals zijn regelmatig in gesprek met ouderen? Deze…

 • Succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging (2016)

  werkzame elementen

  Factsheet met daarin werkzame elementen van succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging.

 • Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen (2016)

  Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Dit zijn vooral mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen, met een migratieachtergrond, ouderen, chronisch zieken, en mensen met…

 • Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten (2015)

  Veiligheid in en om huis, cursussen valtechniek en een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Dat zijn de belangrijkste ingredi├źnten van de integrale aanpak waarmee Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren (VVVS)…

 • Senioren- en ouderensport in de gemeente Zevenaar (2014)

  een kwantitatief onderzoek onder de senioren, ouderen en sportaanbieders in de gemeente Zevenaar

  De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: aanbevelingen doen aan de Gemeente Zevenaar over hoe men, in samenwerking met sportaanbieders, met het huidige sportaanbod in kan spelen op de…