Sorteer op:

38 publicaties gevonden

 • De Nederlandse sportvereniging en ouders met een niet- Nederlandse achtergrond (2018)

  De Nederlandse bevolking bestaat voor een groot deel uit mensen met een niet- Nederlandse achtergrond, zoals migranten en vluchtelingen. Zij komen idealiter in aanraking met het Nederlandse verenigingsleven dat sterk…

 • Sport in liminal spaces (2018)

  the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre

  This article focuses on the meaning of sport activities for refugees living in a reception centre. We conceptualise the reception centre as a liminal space and analyse how this liminal…

 • Infosheet sportief integreren (2018)

  hoe stimuleer je sport- en beweegdeelname bij statushouders?

  Begeleid je statushouders en wil je weten hoe je hen kunt motiveren mee te doen aan (laagdrempelige) sport- en beweegactiviteiten? In deze infosheet vind je achtergrondinformatie over sport en bewegen…

 • Sport als playground voor integratie (2017)

  Sport en bewegen kan helpen bij de integratie van vluchtelingen. Kenniscentrum Sport maakte drie factsheets: Factsheet met informatie voor sportverenigingen over samenwerken met COA Factsheet met informatie voor gemeenten/buurtsportcoaches over…

 • Sport als playground voor integratie (2017)

  rapportage kennisontwikkeling en monitoring en evaluatie van het project ‘Sport & Vluchtelingen’

  NOC*NSF, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport en Right to Play werkten samen om via sport en de sportvereniging een positieve bijdrage te leveren aan een zinvolle dagbesteding, de…

 • Sport as a playground for integration (2017)

  Both sports clubs and refugees benefit from collaboration between sports clubs and a reception centre. Knowledge Centrum Sport Netherlands created three factsheets: Factsheet with information for sport clubs on collaboration…

 • Verdrinkingsrisico bij asielzoekers (2017)

  een onderzoek naar de meest geschikte interventies om het verdrinkingsrisico te verlagen

  Door middel van een analyse van krantenartikelen over verdronken asielzoekers wordt het probleem (een verhoogd verdrinkingsrisico) in beeld gebracht. In het tweede deel wordt er een analyse gegeven van mogelijke…

 • Sports for refugees (2017)

  challenges for instructors and their support needs

  Which kind of support do sports instructors need, if they offer sports for refugee children, adolescents and adults in sports clubs, youth facilities, schools, neighbourhood centres, etc.? What motivates them…

 • Handreiking activering, participatie en gezondheid van statushouders (2017)

  hoe te komen tot een samenhangende aanpak?

  Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit werk & inkomen, integratie en participatie, Wmo, volksgezondheid, huisvesting of anderszins. De handreiking biedt handvatten en tips bij…

 • Buurtsportcoach (2017)

  kwetsbare doelgroepen

  Deze editie van de Buurtsportcoach gaat helemaal over kwetsbare doelgroepen en laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel…