Sorteer op:

15 publicaties gevonden

 • Een greep uit het werk van de buurtsportcoaches in Opsterland (2016)

  In de gemeente Opsterland werd door Sport Fryslân anderhalf jaar geleden het buurtsportwerk opgezet, op initiatief van de gemeente, Primo, (Openbaar Primair Onderwijs) Timpaan, welzijnsorganisatie, VCSO (koepel Christelijk basisonderwijs) en…

 • Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs? (2016)

  In Nederland hebben we een historisch gegroeide disbalans in het bewegingsonderwijs. Waar in het voortgezet onderwijs de gymles alleen door hbo-opgeleide vakleerkrachten mag worden gegeven, zijn voor hetzelfde vak op…

 • StApps naar bewegen (2015)

  review van bewegingsstimulerende media-applicaties

  Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport) geeft in dit artikel een uitgebreid overzicht van bewegingsstimulerende applicaties (beweegapps). Samen met collega Sofie Korbee verdeelde hij ze onder in vijf categorieën: activity trackers, health…

 • Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan? (2015)

  Een derde van de basisscholen realiseert maar één les bewegingsonderwijs per week. Waarom zo weinig? En waarom worden er geen vakleerkrachten ingezet? In dit artikel wordt a.d.h.v. verschillende recente onderzoeken…

 • Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium (2015)

  Op 30 juni 2015 vond het symposium 'De netto toegevoegde waarde van Special Heroes' plaats. Een succesvolle dag met als speerpunt het verdubbelen van de waarde van een interventie. In…

 • VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt? (2015)

  Met het project VetCool® Speciaal werken jongeren met een verstandelijke beperking en overgewicht aan een gezonde leefstijl. Helaas zien hun ouders te veel drempels om hun kinderen op te geven.…

 • Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs (2015)

  Net zoals de relatie tussen bewegingsonderwijs en sport, is de relatie tussen bewegingsonderwijs en gezondheidsbevordering spanningsvol. Dit blijkt bij de uitwerking die nu in opdracht van de onderwijsagenda Sport, Bewegen…

 • Jeugd met overgewicht werven voor sport en leefstijlprogramma’s (2015)

  tips en ervaringen

  Werving van jeugd met overgewicht voor sport en leefstijlprogramma's blijkt niet eenvoudig. 25% van de projecten Sportimpuls Kinderen op Sportief Gewicht (KSG) ervaren werving als probleem. In dit artikel verschillende…

 • Alle leerlingen actief! (2012)

  krijgt inactieve leerlingen in beweging

  Inspireren, motiveren, activeren. Drie kernbegrippen binnen Alle leerlingen Actief!, de door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde aanpak die ervoor zorgt dat leerlingen in beweging komen die…

 • School, bewegen en sport (2011)

  onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

  Verontrustende berichten over de toename van overgewicht hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van de jeugd. Landelijke cijfers maken…