Sorteer op:

43 publicaties gevonden

 • Samenspel rendeert in Flevoland (2018)

  actualisatie sportnota Provincie Flevoland + uitvoeringsprogramma

  Het huidige provinciaal Sportbeleid is in 2013 vastgesteld en uitgewerkt in de sportnota 2013 - 2016 ‘Sportbeleid dat rendeert in Flevoland’. Dit beleid bestaat uit vier onderdelen: Topsport & talentontwikkeling…

 • Lokaal samenspel sport en cultuur loont (2017)

  pilots tonen kansen

  In drie Nederlandse gemeenten, Schiedam, Leiden en Nederweert, hebben in 2016 proefprojecten plaatsgevonden met als doel meer mensen te laten deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Welke werkwijze werd daarbij gevolg…

 • Samenspel, studies over etniciteit, integratie en sport (2016)

  Allochtone sportkampioenen laten zien dat hun etnische achtergrond in Nederland geen barrière vormt voor sportief succes en, in het verlengde daarvan, maatschappelijk succes. Sport staat daarom vaak als voorbeeld voor…

 • "Neem de tijd als je haast hebt" (2016)

  rapportage Adviescommissie European Games 2019

  De Adviescommissie European Games 2019 is ingesteld door het bestuur van NOC*NSF. De aanleiding is gelegen in het intrekken van de kandidatuur c.q. de organisatie van de Europese Spelen 2019…

 • Actieplan sport en bewegen (2016)

  gemeente Zwolle

  Zwolse sportverenigingen actief en gezond houden. Dat is het doel van het Actieplan Sport en Bewegen dat Zwolle in samenspel met de sportverenigingen in de stad heeft gemaakt. Zwolle geeft…

 • Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg (2016)

  Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijken. Wij blijven daarom zorgen voor een goede basis aan sportaccommodaties, -voorzieningen en -activiteiten. Door de veranderende rol…

 • Buurtsportcoach (2015)

  samenspel

  Dit magazine handelt over de lokale ketenaanpakken waarin buurtsportcoaches worden ingezet.

 • Bewegen, jongeren en hun omgeving (2015)

  Aangezien jongeren te weinig bewegen is er veel interesse in factoren die sport- en beweeggedrag beïnvloeden, zoals omgevingsfactoren en cognitieve factoren. Vaak richten onderzoek en beleid zich op één groep factoren, terwijl…

 • Beleidsnota 2014-2019 sport (2014)

  "door samenspel winnen"

  Beleidsnota sport 2014-2019 van Vlaanderen.

 • Eindrapportage regulering full contact vechtsporten (2014)

  "regulering vechtsport is samenspel"

  Het doel van dit plan van aanpak is om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector te realiseren. De opstellers van het plan stellen onder meer voor een vechtsportautoriteit op te…