Sorteer op:

8 publicaties gevonden

 • Sportimpuls, meting 2017 (2017)

  verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

  Dit betreft de vijfde rapportage over de Sportimpuls. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de opzet en uitvoering van sport-…

 • Sportimpuls, meting 2016 (2016)

  verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

  Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar…

 • Factsheet Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2015 (2016)

  Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) is onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar…

 • Samenvatting en duiding van hoofdstuk 3: Sportbeleid (2015)

  SCP-publicatie Rapportage Sport 2014

  In dit artikel haken inhoudsexperts van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in op de inhoud van het gelijknamige hoofdstuk uit de SCP-publicatie Rapportage Sport 2014. Zij vatten…

 • Sportimpuls, meting 2015 (2015)

  verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014

  Dit is de derde rapportage over de Sportimpuls, waarin bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014 zijn opgetekend. Wederom hebben onderzoekers…

 • Zuid-Holland aan kop met Sportimpuls-projecten (2015)

  In 2012 is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met de Sportimpuls, om lokale beweeg- en sportaanbieders financiële ondersteuning te kunnen bieden bij activiteiten die mensen stimuleren…

 • Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014 (2015)

  managementrapportage

  De Sportimpuls is een onderdeel van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Het doel van de Sportimpuls is mensen die niet bewegen of hiermee dreigen te stoppen te stimuleren structureel…

 • Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg? (2015)

  Het kabinet blijft zich de komende jaren onverminderd inzetten om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Daarbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak…