Sorteer op:

21142 publicaties gevonden

 • A location based communication intervention (2019)

  stimulating the use of stairs at the workplace through prompts and reduce stress

  Aim: To investigate whether Location Based Communication (LBC)-app prompts in the workplace setting encourages employees’ use of stairs, and if the prompts, and the possible increased use of stairs, could…

 • Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport (2019)

  In dit document vindt u uitgebreide fiscale informatie over de regeling.

 • Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking (2019)

  belemmeringen en mogelijkheden

  Dit rapport doet verslag van vier focusgroepen die gevoerd zijn met mensen met een beperking. Mensen met een auditieve beperking, mensen met een visuele beperking en mensen met een motorische…

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (2019)

  Om ontwikkelingen binnen JOGG te beschrijven, wordt door het Mulier Instituut een jaarlijkse monitor opgesteld. Het doel van deze monitor is om te laten zien waar in 2018 op is…

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing (2019)

  In deze vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in 2018 teruggeblikt. Het doel van de monitor is om…

 • De belangrijke, complexe rol van de teamleider (2019)

  In de wat grotere gemeenten werken buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of sportfunctionarissen vaak onder leiding van een teamleider of coördinator. Een belangrijke en interessante rol, maar ook een complexe. Dat zegt een…

 • Op weg naar rookvrije schoolterreinen (2019)

  stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet…

 • Special Heroes campus (2019)

  De Campus van Special Heroes Nederland is het informatieportaal voor sportprofessionals over bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding. Met scholingen, lesboeken, tipkaarten en meer!

 • Contributiemonitor 2017/2018 (2019)

  contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

  Sinds de financiële crisis die in 2008 ontstond, is de betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland een belangrijk aandachtspunt op beleidsagenda’s, onder andere van het ministerie van VWS en gemeenten.…

 • A move ahead (2019)

  research into the physical activity support of people with (severe or profound) intellectual disabilities

  Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven richt zich op de bewegingsgerichte ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking, met specifieke aandacht voor personen met een (zeer) ernstige verstandelijke…