Sorteer op:

21142 publicaties gevonden

 • Sporten en bewegen door mensen met een lichte verstandelijke beperking (2019)

  belemmeringen en mogelijkheden

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) sporten ongeveer even veel als reguliere sporters. Wel sporten ze vaak in aparte groepen of bij een speciale vereniging, hoewel ze liever samen…

 • Motorische vaardigheid voor een leven lang bewegen (2019)

  Infographic over motorische vaardigheid. Met: de huidige stand van zaken op landelijk gebied, motorische vaardigheid per provincie, motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen 2016 ten opzichte van 2006 en  de relatie tussen…

 • The 24-hour activity cycle (2019)

  a new paradigm for physical activity

  The physiologic mechanisms by which the four activities of sleep, sedentary behavior, light-intensity physical activity, and moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) affect health are related, but these relationships have not been well explored in…

 • Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken (2019)

  een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces

  De lokale overheid betrekt burgers steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Burgers worden gevraagd mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder over veranderingen in hun directe leefomgeving.…

 • Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity (2019)

  a systematic review and meta-analysis

  Objective: To determine the effectiveness of health-care interventions promoting physical activity, which use objective feedback on physical activity delivered using wearable activity monitors as part of the intervention. Intervention groups…

 • Grenzeloos actief (2019)

  maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk

  Dit magazine bevat onder meer een vijftal verhalen met goede voorbeelden van regionale samenwerkingen én vijf interviews met sportaanbieders die speciaal aanbod voor mensen met onder meer visuele, verstandelijke en…

 • Evaluation study on the implementation of the European Week of Sport (2019)

  final report

  This report presents findings of the external evaluation of the implementation of the European Week of Sport (EWoS). The study aimed to analyse the relevance, coherence, added value, effectiveness and…

 • Toolkit Keep Youngsters Involved (2019)

  The Erasmus+ project Keep Youngsters Involved (KYI) aims to find answers to the question: ‘How can we prevent youngsters (age 12-19) from dropout from sport?’. KYI identified factors that prevent…

 • Sportieve gesteldheid (2019)

  Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over de vraag of er in onze samenleving sprake is van een groeiende sportieve gesteldheid.

 • Sportverenigingen: nieuw elan ondanks blijvende zorgen (2019)

  infographic

  Infographic opgesteld door het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over de stand van zaken bij Nederlandse sportclubs. Twee zaken worden hier uitgelicht: een verschuiving van de maatschappelijke…