Sorteer op:

178 publicaties gevonden

 • Topsportklimaatmeting 2019 (2019)

  De waardering voor het topsportklimaat in Nederland onder topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de topsportklimaatmeting 2019, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het…

 • Negotiating exercise as medicine: narratives from people with type 2 diabetes (2019)

  The dominant notion that exercise is medicine puts a strong normative emphasis on individual responsibility for participation in sport and physical activity. The aim of this article was to explore…

 • Uit de zorg, in beweging (2019)

  doorverwijzing van de eerste lijn naar beweeginterventies

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil meer kennis hebben over het verloop van doorverwijzing van huisartsen en andere eerstelijns- en gezondheidszorgverleners naar sport en bewegen als interventie.…

 • Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact (2019)

  In this study the authors sought a better understanding of the development and functioning of local sport policy, from the perspective of local sport managers (LSMs). They studied LSMs’ perspectives…

 • Diversiteit in kaderfuncties (2019)

  websheet 2019/2

  In samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en met steun van het ministerie van VWS, voerde het Mulier Instituut in 2018 onderzoek uit naar de samenstelling van kaderfuncties op club-…

 • Sport en sociaal domein in Vlaardingen (2017)

  monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

 • Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen (2018)

  basketbal- en voetbalproject in de Westwijk

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

 • Sportverenigingen in Nederland (2018)

  veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

 • Ouderen in de sportvereniging (2018)

  factsheet 2018/23

  Dit factsheet geeft inzicht in de positie van ouderen binnen de georganiseerde sport vanuit het perspectief van verenigingen en sportbonden. Via het representatieve Verenigingspanel van Nederlandse sportverenigingen (n=450) hebben onderzoekers…

 • De kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie (2018)

  Riek Stienstra Lezing 2018

  Lezing over de ontwikkelingen in acceptatie en deelname van lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen (LHBTI-ers) aan de georganiseerde (wedstrijd)sport en hun ervaringen. Daarnaast gaat de spreker in op…