Sorteer op:

28 publicaties gevonden

 • Naar een werkplan bewegingsonderwijs (1984)

  hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen

  Dit boek is het eerste boek uit de reeks ''Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport''. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal…

 • Wat gebeurt er in het bewegingsonderwijs? (2006)

  evaluatieonderzoek naar het leren en het onderwijzen in - vooral - het voortgezet onderwijs

  Dit rapport betreft het EVALO-project waarin onderzoek is gedaan naar het wat, hoe en waarom van het bewegingsonderwijs zoals dat vooral bij VO-coaches in het noorden van het land wordt…

 • De ontwikkeling van het (beter) leren bewegen en sporten op school van 1970 tot 2010 (2009)

  over lijnen en relaties in de vakdidactiekontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in Nederland vanuit een bewegingsonderwijskundig perspectief

  In dit boek staat de ontwikkeling van het vak "Lichamelijke Opvoeding'' centraal. In dit boek wordt een beeld geschetst van het vak Lichamelijke Opvoeding in de theorie en praktijk vanaf…

 • Voor applaus moet je het niet doen (2007)

  Ook in het kader van dit topic wordt het kwaliteitsonderzoek van Edwin Timmers, dat al meerdere keren in het blad aandacht heeft gehad, aangehaald. Wat en hoe willen we leerlingen…

 • Het beweegt allemaal wel, maar het leert (te) weinig (2007)

  Het Kenniscentrum van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen voerde in het kader van het project 'Kwaliteit van lichamelijke opvoeding' het zgn. EVALO-onderzoek uit. De centrale vraag was:…

 • Leren in leuke leeromgevingen! (2007)

  In een vorig artikel (‘Leuk leren leren’) werd benadrukt dat ‘leren leren’ noodzakelijk is voor het zelfstandig leren handelen van leerlingen én het door hen laten benutten van transfermogelijkheden. Het…

 • Vakontwikkeling: Is die er wel? (2007)

  Je kunt op verschillende manieren tegen ontwikkelingen in ons vak aankijken. Hieronder mijn kijk, opgehangen aan een vijftal thema’s. Mijn standpunten komen mede voort uit een onderzoek naar wat er in…

 • Leuk leren leren (2007)

  In een eerder artikel (‘Leuke linken leggen’) heb ik geschreven dat het pendelen (de ‘heen en weer’- actie) van docent én leerlingen tussen beleven, leren én leren leren om verschillende…

 • Leuke linken leggen (2007)

  Tijdens de studiedag voortgezet onderwijs in Groningen heeft Edwin Timmers zijn onderzoek aangehaald. Er zijn verschillende opvattingen van hoe de docent LO over leren denkt. Aan de hand van het…

 • Leuk is link (2007)

  Didactiek behandelt de relatie tussen het leren (van de leerlingen) en het onderwijzen (van de leraar) aan de hand van de wat-, hoe-, en waarom-vraag. In dit artikel worden de…