Sorteer op:

135 publicaties gevonden

 • Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' (2019)

  voortgangsrapportage november 2019

  339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn sinds november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen…

 • Ingebouwde vernieuwing (2019)

  Column van Hugo van der Poel in Sport en Gemeenten over het onderhoud van sportvastgoed. 

 • Transitie en systeeminnovatie in de sport (deel 2) (2019)

  In de ‘veranderkunde’ wordt het begrip transitie gebruikt voor structurele maatschappelijke veranderingen, die doorwerken in meerdere maatschappelijke sectoren/systemen, waaronder mogelijk de sport. Sport heeft te maken met meerdere transities, zoals…

 • Gezond leven. Wil ik dat? (2019)

  Column van Hugo van der Poel in Sport en Gemeenten over het stimuleren van gezond gedrag.

 • Transitie en systeeminnovatie in de sport (deel 1) (2019)

  Waar komt het begrip ‘transitie’ vandaan en wat is daarmee bedoeld? Overkomen transities ons of zijn ze te sturen en is er een project van te maken? In dit artikel…

 • Monitoring sportakkoord (2019)

  start lokale sportakkoorden

  Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen…

 • Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact (2019)

  In this study the authors sought a better understanding of the development and functioning of local sport policy, from the perspective of local sport managers (LSMs). They studied LSMs’ perspectives…

 • Sportieve gesteldheid (2019)

  Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten over de vraag of er in onze samenleving sprake is van een groeiende sportieve gesteldheid.

 • De Rapportage sport in transitie (2018)

  Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018. In…

 • Sportverenigingen in Nederland (2018)

  veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…