Sorteer op:

142 publicaties gevonden

 • Van jongs af aan vaardig in bewegen (2019)

  een verkenning van de aandacht voor beweegvaardigheden in de kinderopvang

  ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ is een van de zes pijlers van het Nationaal Sportakkoord. Voor het landelijke en lokale beleid is het van belang meer te weten…

 • Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2019)

  belangrijkste resultaten van de 1-meting, factsheet 2019/4

  In dit factsheet zijn de belangrijkste resultaten samengevat rondom de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Het betreft een 1-meting uit 2018;…

 • Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging (2018)

  rapportage sport 2018

  Eind 2018 verscheen de Rapportage sport 2018. Een van de hoofdstukken is gewijd aan de motorische vaardigheden van Nederlandse kinderen. Daarmee gaat het niet goed, zo is dit jaar (opnieuw)…

 • Sportverenigingen in Nederland (2018)

  veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

 • Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018)

  1-meting

  In deze 1-meting is in beeld gebracht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor voortgezet onderwijs in 2018 zijn gerealiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huidige lessituatie,…

 • 1-Meting 2017 (2017)

  nauwelijks verandering in lestijd bewegingsonderwijs op basisscholen

  Voor de groepen 3 t/m 8 is de wekelijkse lestijd in 2017 voor bewegingsonderwijs gemiddeld 89 minuten en ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 gelijk gebleven. Groep 1-2 krijgt gemiddeld…

 • Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2018)

  de inzet en kwaliteit van vakleerkrachten en groepsleerkrachten voor bewegingsonderwijs – secundaire analyse

  In opdracht van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding heeft het Mulier Instituut een nadere analyse verricht op de data verkregen bij de 1-meting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs in…

 • Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk (2018)

  In het Brancherapport Sportverenigingen - dat najaar 2018 verschijnt - wordt de situatie van de Nederlandse sportverenigingen in kaart gebracht. Ook aan de beschikbare verenigingsondersteuning (VO) wordt een hoofdstuk gewijd.…

 • Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar (2017)

  eerste Dag voor LO belangrijke stap

  29 maart vond in Omnisport Apeldoorn de eerste Dag voor Lichamelijke Opvoeding plaats. De KVLO wilde met deze dag de ontmoeting en uitwisseling bevorderen tussen de onderwijspraktijk en onderzoek naar…

 • Veiligheid in het bewegingsonderwijs (2018)

  factsheet 2018/12

  Blessures en ongevallen tijdens het bewegingsonderwijs komen vaak voor. Om meer zicht te krijgen op veiligheidsaspecten binnen het bewegingsonderwijs, hebben de onderzoekers aan schoolleiders van basisscholen verschillende stellingen voorgelegd. Via…