Sorteer op:

143 publicaties gevonden

 • Sportaccommodaties in Nederland (2016)

  kaarten en kengetallen

  Dit vijfde brancherapport Sport biedt zicht op het landschap van sportaccommodaties in Nederland. Hoeveel zijn er? Waar staan ze? Wat zijn de reisafstanden? Wat zijn de verzorgingsgebieden? Hoe zit het…

 • Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht (2016)

  Een meerderheid van de ouders vindt het belangrijk dat naast rekenen en taal bewegingsonderwijs een kernvak is op de basisschool en dat het wordt verzorgd door een gespecialiseerde vakleerkracht bewegingsonderwijs.…

 • Ouders over bewegingsonderwijs (2016)

  factsheet 2016/7

  Al enkele maanden staat bewegingsonderwijs op de basisschool in de aandacht van de landelijke politiek. Maar hoe tevreden zijn ouders eigenlijk over het aanbod voor bewegingsonderwijs en sport op de basisschool van hun kind, en hoe…

 • Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (2016)

  factsheet 2016/5

  Deze nulmeting is de derde in een reeks van peilingen naar de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs in verschillende onderwijsvormen. Doel van dit onderzoek is om kerngegevens over het…

 • Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (2016)

  nulmeting 2015

  De aanleiding voor deze nulmeting Lichamelijke Opvoeding (LO) in het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) is het ontbreken van een actueel en…

 • Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs? (2016)

  In Nederland hebben we een historisch gegroeide disbalans in het bewegingsonderwijs. Waar in het voortgezet onderwijs de gymles alleen door hbo-opgeleide vakleerkrachten mag worden gegeven, zijn voor hetzelfde vak op…

 • Atletiek in Nederland (2016)

  lopen, werpen en springen in beweging

  De atletiek geldt niet voor niets als moeder der sporten. De sport lag aan de basis van de Olympische Spelen en vormt nog steeds een centraal bestanddeel van diezelfde Spelen. De…

 • Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid (2014)

  Veel scholen tonen interesse om werk te maken van een duurzaam en gezond schoolbeleid. Ruim 1.500 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vroegen hiervoor eind 2013 ondersteuning aan.…

 • Gymleraar let op: de ‘digitale’ gymles komt eraan! (2014)

  Op woensdag 22 januari vond het symposium ‘Van tikken naar taggen’ plaats, georganiseerd door de hogeschool Windesheim. Team onderwijs van de KVLO was erbij en belicht in het volgende stukje enkele ‘highlights’.…

 • Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs (2014)

  nulmeting bewegingsonderwijs basisonderwijs

  De manier waarop basisscholen het vakonderwijs willen veranderen verschilt naar gelang hun huidige situatie. De ruime meerderheid van de basisscholen met wensen om het bewegingsonderwijs te veranderen, wil meer vakleerkrachten en de…