Sorteer op:

38 publicaties gevonden

 • Sportverenigingen in Nederland (2018)

  veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

 • Vechtsport verleidt jongeren tot het maken van positieve keuzes (2018)

  Kickboksen, mixed martial arts en muay thai zijn vooral populair bij jongeren in achterstandssituaties. De vechtsportschool is voor hen als een tweede thuis waar ze een ander, positiever perspectief kunnen…

 • White paper sport en cultuur (2018)

  in (lokale) samenwerking creëer je waarde

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Sport en cultuur zijn voor veel mensen een waardevolle vrijetijdsbesteding en in toenemende mate worden beide in…

 • Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie (2018)

  De kloof tussen lager en hoger opgeleiden, tussen gevestigden en nieuwkomers, tussen seculiere en religieus georiënteerde jongeren en tussen jong en oud is zorgelijk. Dat is niet alleen in Nederland…

 • BeweegKuur als verbindende factor (2014)

  Artikel van Marian ter Haar in Sport & Strategie over haar proefschrift 'Communiceren en Improviseren: omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie'. Het onderzoek is…

 • Passend besturen (2017)

  besturen als uitdaging

  In de sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Deze vrijwilligers in het bestuur beleven plezier aan het leiden van een organisatie…

 • Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek (2017)

  de rol van sport en kunst in een krimpregio

  Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken?…

 • Boekman 112 (2017)

  trends in kunst en cultuur, kunst en sport

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak…

 • Zit er muziek in de dorpsvereniging? (2016)

  Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

 • Feuilleton Hockeyclub Feijenoord (2016)

  deel 1: sport kán verbinden, maar dat gaat niet vanzelf

  Hockeyclub Feijenoord bestaat 5 jaar: wat startte met één enthousiasteling die met kinderen op pleintjes ging hockeyen, is anno 2016 een echte hockeyclub met eigen tenue en een bescheiden accommodatie.…