Sorteer op:

11 publicaties gevonden

 • Meerwaarde van een master (2016)

  Op 1 februari 2016 organiseerde de Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) een masterclass over Professionaliteit en leiderschap in bewegen. Aan de hand van praktijkcasussen werd vanuit het perspectief…

 • Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs (2015)

  een kritische dialoog

  Op woensdag 25 maart organiseerde het lectoraat Bewegen, School en Sport van hogeschool Windesheim het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ over digitalisering in bewegingsonderwijs en sport. Tijdens dit symposium…

 • Sportparticipatie verhogen door schoolsport? (2014)

  samenwerking tussen school en sportvereniging is noodzakelijk!

  Wanneer het doel is om de sportparticipatie te verhogen, dan is het cruciaal dat jongeren zowel de technische aspecten van een sport aanleren als kennismaken met de sociaal-culturele aspecten van een sport(vereniging).…

 • Bewegingsonderwijs: gevoed door evidentie (2010)

  Ondanks het nog sterk levende sentiment dat bewegingsonderwijs een ondergeschoven kindje is in de Nederlandse curricula, weerspiegelen Nederlandse beleidsdoelstellingen een belangrijke taak voor het vak. In dit artikel wordt ingegaan op waar die belangrijke taak…

 • Docenten over de legitimering van het bewegingsonderwijs (2012)

  Dit artikel beschrijft een onderzoek dat inzicht geeft in de vraag hoe docenten denken over de legitimering, de doelen, de vereiste vaardigheden en de rol die wetenschap kan spelen in…

 • Toekomstscenario's voor schoolsport (2012)

  Dit artikel gaat in op het onderzoek naar het landelijk schoolsportaanbod, uitgevoerd door het Mulier Instituut en het lectoraat 'Bewegen, school en sport' van Hogeschool Windesheim in opdracht van de…

 • Social inequalities in young children's sports participation and outdoor play (2014)

  Background: Research on social inequalities in sports participation and unstructured physical activity among young children is scarce. This study aimed to assess the associations of family socioeconomic position (SEP) and…

 • Sport socialisation and the role of the school (2014)

  In dit proefschrift wordt beschreven hoe sportparticipatie bij kinderen gestimuleerd kan worden en wat de rol van schoolsport daarin zou kunnen zijn. Aan sport wordt een belangrijke rol toegeschreven in…

 • Toekomstscenario's voor schoolsport (verkorte versie) (2012)

  Dit is een verkorte versie van het rapport 'Toekomstscenario's voor schoolsport' in opdracht van de MBO Raad. In deze uitgave worden de belangrijkste bevindingen besproken van een onderzoek naar het…

 • Toekomstscenario's voor schoolsport (2012)

  inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland

  Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe schoolsportactiviteiten tussen de verschillende onderwijssoorten en tussen het onderwijs en traditionele sportaanbieders (sportbonden en verenigingen) met elkaar samenhangen en op welke…