Sorteer op:

28 publicaties gevonden

 • Werkzame elementen kader van Kenniscentrum Sport (2018)

  Werkzame elementen (WE) wordt door Kenniscentrum Sport gedefinieerd als: bouwstenen voor interventies, gericht op een specifiek thema/problematiek, die een positieve invloed hebben op de doelgroep. De werkzaamheid van deze elementen…

 • Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen (2018)

  wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen

  Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde…

 • Handleiding kwalitatief onderzoek (2018)

  Als sport- en beweegprofessional is het van belang je doelgroep te (leren) kennen om met jouw aanbod en aanpak zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun leefwereld. Onderzoek doen…

 • Hoe scoort Nederlandse jeugd op bewegen? (2016)

  In Amerika bestaat de traditie om jaarlijks een ‘schoolrapport’ te maken van het beweeg- en sedentair gedrag (ofwel: zitgedrag) van jeugd. Zo’n Physical Activity Report Card brengt ook de factoren…

 • Jongeren van radicaliseren tot weerbaarheid (2016)

  Met de aanslagen van Brussel in het geheugen, heeft het voorkomen van ontsporing van jongeren ieders aandacht. Maak kennis met een succesvolle methodiek om radicalisering te voorkomen en weerbaarheid te…

 • Boks het armoedebeleid voor elkaar! (2016)

  Armoedebestrijding is een van de beleidsthema’s van het kabinet. Via de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten, onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, wordt lokaal de link…

 • Boks het armoedebeleid voor elkaar! (2016)

  Armoedebestrijding is een van de beleidsthema’s van het kabinet. Via de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten, onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, wordt lokaal de link…

 • De relatie tussen langdurige armoede en sportende jeugd (2016)

  Het beoefenen van sport is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen moeten dan ook de mogelijkheid hebben om te sporten. Toch blijkt uit de begin…

 • Factsheet jeugd - armoede - sport (2016)

  Eén op de negen kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur. Welke invloed kan sport hebben op…

 • Ouderbetrokkenheid valt en staat met docentbetrokkenheid bij Gym+ (2016)

  Docenten spelen een essentiële rol in de betrokkenheid van ouders bij het Gym+-project in Amsterdam. Dat was één van de belangrijkste inzichten die ik donderdag 26 november opdeed tijdens een…