Sorteer op:

168 publicaties gevonden

 • Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018 (2019)

  inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar

  Door de toegenomen aandacht voor de doelmatigheid van sportbeleid is er behoefte aan actuele kennis over de financiële aspecten van lokaal sportbeleid. Het Mulier Instituut heeft met steun van het…

 • Sportdeelname van volwassenen met laag inkomen (2019)

  sportfrequentie naar huishoudinkomen, factsheet 2019/12

  Volgens het CBS (2019) hebben mensen uit lagere inkomensgroepen een lagere wekelijkse sportdeelname dan mensen die een hoger inkomen hebben. Dit geeft een eerste inzicht in verschillen in sportdeelname naar huishoudinkomen. In dit factsheet…

 • Trots op wat al is verricht (2019)

  Column van Remco Hoekman in Sportaccomm 2 van juni 2019 over het inzetten van de DSA (Database SportAanbod) voor de routekaart Duurzame Sportinfrastructuur. Hiermee kan de sport een bijdrage leveren…

 • Ruimte voor sport in De Fryske Marren (2018)

  een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccommodaties (2018-2035)

  De gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte aan sportruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten om tot een helder…

 • Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact (2019)

  In this study the authors sought a better understanding of the development and functioning of local sport policy, from the perspective of local sport managers (LSMs). They studied LSMs’ perspectives…

 • Sport in collegeprogramma's 2018-2022 (2018)

  samen, duurzaam en gezond

  Deze rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut en tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en in afstemming met Sportcampagne TeamNL. Het onderzoek is mede…

 • Het bedrijfsleven: een nieuwe doelgroep (2018)

  Column van Remco Hoekman in Sportaccom (december 2018) over de samenwerking van het bedrijfsleven met de lokale sportsector en de gemeente bij de ontwikkeling van lokale sportakkoorden. Betere mogelijkheden om…

 • Het ruimtebeslag van de sport (2018)

  Het faciliteren van sportbeoefening wordt als een belangrijke randvoorwaarde gezien voor sportstimulering. In dit artikel gaat de auteur Remco Hoekman dieper in op de sportinfrastructuur, waarbij hij onder andere aandacht…

 • Papier is geduldig (2018)

  Column van Remco Hoekman in Sportaccom (oktober 2018) over duurzame sportinfrastructuur. De ambitie van het Sportakkoord is dat alle sportvoorzieningen functioneel, van kwaliteit en duurzaam zijn.

 • Sport policy, sport facilities and sport participation (2018)

  a socio-ecological approach

  Dit proefschrift biedt inzicht in lokaal sportbeleid en de betekenis van aspecten van lokaal sportbeleid voor de sportdeelname van individuen. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar sportaccommodaties o.a. vanwege het…