Sorteer op:

34 publicaties gevonden

 • Vrouwen in de georganiseerde sport (2019)

  verankering van gendergelijkheid in bondsbeleid; acties en opbrengsten, factsheet 2019/18

  Dit factsheet behandelt de vraag in welke mate het streven van sportbonden naar gendergelijkheid verankerd is in hun beleid. Hiervoor zijn data van het project ‘ALL-IN - Towards gender balance’…

 • Hoe zien sportverenigingen hun toekomst? (2019)

  het Mulier Instituut onderzoekt

  Artikel van Resie Hoeijmakers, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van oktober 2019 over hoe sportverenigingen hun toekomst zien. Welke sportverenigingen zijn somber en…

 • Hoe zien sportverenigingen hun toekomst? (2019)

  de grootste uitdagingen voor sportclubs, factsheet 2019/17

  Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna…

 • Smartpool (2019)

  docenten en scholieren over gebruik en tevredenheid Smartpool

  Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt. Ongeveer twee derde van…

 • Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland (2019)

  factsheet 2019/15

  Van sportverenigingen wordt verwacht dat zij steeds meer als maatschappelijke organisaties optreden. Zo weten beleidsmakers sportverenigingen in de afgelopen jaren meer te betrekken bij de sociale participatie van specifieke doelgroepen.…

 • Organisatiekracht sportverenigingen in Nederland (2019)

  factsheet 2019/14

  De organisatiekracht van een sportvereniging is de mate waarin deze het vermogen heeft om haar kernfunctie te vervullen: het organiseren van een goed sportaanbod voor haar leden. Dit factsheet, opgesteld…

 • Vitale sportverenigingen in Nederland (2019)

  factsheet 2019/13

  Het aandeel Nederlanders dat lid is van een sportvereniging neemt de laatste jaren gestaag af. Beleidsvoerders erkennen het belang van de sportvereniging voor Nederland en zetten in op het versterken…

 • Wanneer investeer je als vereniging in een nieuwe sport? (2019)

  nieuwe sporten in Nederland

  Artikel van Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van juni 2019 over de populariteit van nieuwe sporten en hoe daar als vereniging mee…

 • De organisatie van de hengelsport in Nederland (2019)

  samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies, factsheet 2019/11

  Het Mulier Instituut heeft in 2019 de waardering van hengelsportverenigingen voor de dienstverlening en ondersteuning van de regionale federaties en Sportvisserij Nederland, en de organisatorische structuur van de hengelsport in…

 • Organisatie van de hengelsport in Nederland (2019)

  hengelsportverenigingen over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland

  Eind 2018 kende Nederland 783 hengelsportverenigingen en bijna 580.000 aangesloten sportvissers. Sportvisserij Nederland vormt de landelijke overkoepeling van de georganiseerde hengelsport in Nederland en vertegenwoordigt nationaal en internationaal de belangen…