Sorteer op:

150 publicaties gevonden

 • Waarom gedrag veranderen zo lastig is (z.j.)

  en hoe je het toch doet!, tips en oefeningen om nu echt te blijven bewegen

  Heb je je voorgenomen om meer te bewegen en gezonder te gaan eten? Begin je vaak vol goede moed, maar vind je het lastig om het nieuwe patroon vol te…

 • Factsheet zitgedag (2019)

  beweeg meer, zit minder!

  In deze factsheet Zitgedrag zetten Kenniscentrum Sport en het RIVM de feiten op een rij en geven tips over een effectieve aanpak van teveel zitten. Deze factsheet bevat de meest…

 • Gemeentelijk sportbeleid voor mensen met een beperking (2019)

  infographic

  Deze factsheet geeft onder meer inzicht in de mate waarop gemeenten aandacht besteden aan sport voor mensen met een beperking.

 • Activiteitenverslag 2018 (2019)

  belangrijkste resultaten van Kenniscentrum Sport

  Activiteitenverslag 2018 met de belangrijkste resultaten van Kenniscentrum Sport.

 • Whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking (2019)

  cijfers, beleid, voorbeelden en instrumenten

  Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. In deze whitepaper zet Kenniscentrum Sport…

 • Whitepaper sport en bewegen in Nederland (2019)

  2019

  In dit whitepaper staan de belangrijkste feiten, cijfers en achtergronden van sport- en beweegbeleid, topsport en bijvoorbeeld het aandeel van sport in de economie. Het geeft snel een actueel overzicht…

 • Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies (2019)

  De beschikbaarheid van een handleiding is een vereiste in het erkenningstraject. Het geeft de uitvoerders concrete ondersteuning bij het toepassen van de interventie, wat helpt om de interventie beter overdraagbaar…

 • Beweegcirkel (2019)

  breng beweging in je dag, makkelijker dan je denkt!

  De Beweegcirkel helpt professionals om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren om meer te bewegen. De beweegrichtlijnen vormen de basis van de cirkel. Meer informatie is te vinden op de…

 • Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies (2019)

  Een procesevaluatie levert je inzicht op in het verloop en de uitvoering van je interventie. Je ontdekt de sterke- en minder sterke punten, bevorderende- en belemmerende factoren en ook de…

 • Het succes van Stichting Life Goals (2018)

  lokale coördinatoren aan het woord

  Om kwetsbare burgers te bereiken en in beweging te krijgen, moeten sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties lokaal samenwerken. Verschillende factoren bepalen het succes van deze samenwerkingen. Dit artikel…