Sorteer op:

9 publicaties gevonden

 • Provinciale verenigingsmonitor Utrecht 2008 (2008)

  In dit resultatenrapport worden de uitkomsten gepresenteerd van de 'Provinciale Verenigingsmonitor Utrecht 2008'. Het rapport is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen Sportservice Midden Nederland en het W.J.H. Mulier…

 • Kennisagenda sport 2011-2016 in het kort (2010)

  kennisbehoefte binnen de sport

  Jaarlijks investeren de lokale en nationale overheden ongeveer een miljard euro in de sport. Slechts enkele tienden van een procent daarvan wordt besteed aan onderzoek en onderbouwing van beleid. Om…

 • Publicaties onderzoeksprogramma 'kwaliteiten van sport' (2006)

  Het W.J.H. Mulier Instituut heeft in de periode 2002-2006 met subsidie van het ministerie van VWS het onderzoeksprogramma 'Kwaliteiten van sport' uitgevoerd. Dit onderzoeksprogramma bestond uit de volgende deelprogramma's: in-…

 • Second opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018 (2010)

  eindrapportage

  Nederland en BelgiĆ« hebben zich kandidaat gesteld voor het organiseren van het WK voetbal in 2018. Aan deze ambitie zijn aanzienlijke kosten verbonden, waarvan een deel uit publieke middelen zal…

 • Dag van het sportonderzoek 2010 (2010)

  abstractboek

  De sport professionaliseert en vermaatschappelijkt. De interesse voor sportonderzoek is gegroeid en er wordt kritischer naar de uitkomsten van sportonderzoek gekeken. Vragen moeten beleidsrelevant zijn, uitkomsten worden vertaald naar consequenties…

 • Verenigingsmonitor Maarssen 2010 (2010)

  resultatenrapport

  Voor haar 'Masterplan Sport' heeft de gemeente Maarssen eind 2009 besloten om het onderzoek 'Verenigingsmonitor Maarssen 2010' te laten uitvoeren. Doel van dit onderzoek is de ontwikkelingen van de georganiseerde…

 • Samenspel (2010)

  studies over etniciteit, integratie en sport

  Samenspelen en meedoen zijn belangrijke begrippen wanneer we het hebben over sport en integratie. Sport brengt mensen samen omdat ze eenzelfde belangstelling hebben en die het liefst samen vormgeven. Op…

 • Factsheet rapportage sport 2008 (2008)

  Dit factsheet bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van de Rapportage Sport 2008.

 • Lokaal sportbeleid de maat genomen (2008)

  Onder 191 gemeenten is onderzoek gedaan naar de mate van formalisering van het sport- en beweegbeleid in beleidsdoelstellingen en nota's. Daarnaast is de invloed van de stimuleringsregelingen voor het lokale…