Sorteer op:

33 publicaties gevonden

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (2019)

  Om ontwikkelingen binnen JOGG te beschrijven, wordt door het Mulier Instituut een jaarlijkse monitor opgesteld. Het doel van deze monitor is om te laten zien waar in 2018 op is…

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing (2019)

  In deze vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in 2018 teruggeblikt. Het doel van de monitor is om…

 • Beleidsmonitor Team:Fit 2018 (2019)

  Bij drie kwart (76%) van de kantines bij sportverenigingen en sportaccommodaties die bij Team:Fit zijn aangesloten, is het aanbod van gezonde producten de afgelopen twee jaar gestegen. De meeste organisaties…

 • The Daily Mile (2019)

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werkt aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, waaronder de schoolomgeving. JOGG promoot hiervoor onder andere The Daily Mile: een erkende interventie om het…

 • Resultaten JOGG-barometer (intern rapport) (2019)

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl…

 • JOGG-inventarisatie (intern rapport) (2019)

  inzet en activiteiten JOGG-gemeenten

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl…

 • Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 (2018)

  In deze derde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht in 2017 teruggeblikt. Jongeren Op Gezond Gewicht kan door middel van…

 • Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017 (2018)

  voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport)

  Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl…

 • Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport) (2018)

  Team:Fit is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via Team:Fit werken sportverenigingen aan een gezonder aanbod in sportkantines. In totaal…

 • Effect in zijn context (2018)

  evaluatie van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

  ‘Hoeveel effect heeft die interventie?’ Een logische vraag die de wethouder stelde. Hij moet immers de uitgaven in zijn beleid kunnen onderbouwen. Waarschijnlijk geldt de vraag voor veel van de…