Sorteer op:

17 publicaties gevonden

 • Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies (2019)

  Een procesevaluatie levert je inzicht op in het verloop en de uitvoering van je interventie. Je ontdekt de sterke- en minder sterke punten, bevorderende- en belemmerende factoren en ook de…

 • Sport en bewegen, wat is het ons waard? (2018)

  over de economische waarde van sport en bewegen

  Artikel over de economische waarde van sport en bewegen. Kun je de waarde van sport en bewegen vertalen naar euro’s? Dit kan belangrijk zijn voor onder andere gemeenten bij het…

 • Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen (2018)

  wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen

  Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde…

 • 'Je kan toch wel tegen een stootje?' (2018)

  een kwalitatief onderzoek naar weerbaarheidsontwikkeling bij jongeren binnen een thai/kickboksschool

  Masterscriptie met een kwalitatief onderzoek naar weerbaarheidsontwikkeling bij jongeren binnen een thai/kickboksschool. Deze scriptie is geschreven als afstudeeropdracht aan de master Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit Utrecht. Het doel…

 • Dit doet Kenniscentrum Sport (2018)

  In deze publicatie geeft Kenniscentrum Sport visueel en kernachtig een terugblik over activiteiten in 2017 en een blik op de keuzes in thema’s en werkwijze in 2018 en 2019. De…

 • Whitepaper jeugd en overgewicht (2018)

  de rol van sport en bewegen

  Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is een ingewikkelde uitdaging en staat in alle gemeenten op de agenda. Deze whitepaper biedt gemeenten inspiratie voor een effectieve aanpak, waar…

 • Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries (2018)

  Eind 2017 schetste de Commissie De Vries een onthutsend beeld van seksueel misbruik in de sport. Tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer op 12 maart 2018 zijn visies ingebracht…

 • Whitepaper door sport en bewegen naar werk (2018)

  arbeidsre-integratie en sport, met advies en een tool voor gemeenten

  Voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Via sport en de juiste begeleiding kunnen mensen nuttige vaardigheden ontwikkelen als discipline, samenwerken en…

 • Sportfolio (2018)

  representing sport in economic missions of the Netherlands - Winter edition - February 2018

  In the Netherlands, Dutch sports institutions, sports scientists, sports clubs, academia, companies and the government work together in interesting projects. This Sportfolio Magazine presents an overview of projects brought together by…

 • Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing" (2016)

  promotieonderzoek bevestigt nog eens de kernwaarde van MBvO

  Interview met Marion Herens over haar promotieonderzoek over het bevorderen van bewegen bij kwetsbare groepen. Het promotieonderzoek heeft geresulteerd in zes artikelen. Gebleken is onder meer dat door één beweegles…