Sorteer op:

25 publicaties gevonden

 • "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging" (2019)

  een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging

  Rapportage van het onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan de vermenging van institutionele logica's in de sportvereniging. De volgende hoofdvraag stond centraal in dit onderzoek: Welke betekenis geven actoren…

 • Activiteitenverslag 2018 (2019)

  belangrijkste resultaten van Kenniscentrum Sport

  Activiteitenverslag 2018 met de belangrijkste resultaten van Kenniscentrum Sport.

 • Whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking (2019)

  cijfers, beleid, voorbeelden en instrumenten

  Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. In deze whitepaper zet Kenniscentrum Sport…

 • Toolkit Keep Youngsters Involved (2019)

  The Erasmus+ project Keep Youngsters Involved (KYI) aims to find answers to the question: ‘How can we prevent youngsters (age 12-19) from dropout from sport?’. KYI identified factors that prevent…

 • Whitepaper sport en bewegen in Nederland (2019)

  2019

  In dit whitepaper staan de belangrijkste feiten, cijfers en achtergronden van sport- en beweegbeleid, topsport en bijvoorbeeld het aandeel van sport in de economie. Het geeft snel een actueel overzicht…

 • Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies (2019)

  De beschikbaarheid van een handleiding is een vereiste in het erkenningstraject. Het geeft de uitvoerders concrete ondersteuning bij het toepassen van de interventie, wat helpt om de interventie beter overdraagbaar…

 • Beweegcirkel (2019)

  breng beweging in je dag, makkelijker dan je denkt!

  De Beweegcirkel helpt professionals om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren om meer te bewegen. De beweegrichtlijnen vormen de basis van de cirkel. Meer informatie is te vinden op de…

 • Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies (2019)

  Een procesevaluatie levert je inzicht op in het verloop en de uitvoering van je interventie. Je ontdekt de sterke- en minder sterke punten, bevorderende- en belemmerende factoren en ook de…

 • Sport en bewegen, wat is het ons waard? (2018)

  over de economische waarde van sport en bewegen

  Artikel over de economische waarde van sport en bewegen. Kun je de waarde van sport en bewegen vertalen naar euro's? Dit kan belangrijk zijn voor onder andere gemeenten bij het…

 • Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen (2018)

  wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen

  Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van deze kinderen doen mee in georganiseerde…