Sorteer op:

40 publicaties gevonden

 • Infographic Nationaal Preventieakkoord (2018)

  Deze infographic vat de ambities en maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord samen. Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

 • Naleving leeftijdsgrens alcohol in sportkantines van Nederlandse sportbonden en zaalsporten (2017)

  In dit onderzoek wordt de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol inzichtelijk gemaakt bij verschillende Nederlandse sportbonden die het meest relevant zijn voor jongeren, namelijk de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond,…

 • Sportdeelname & leefstijl (2018)

  factsheet 2018/7

  Factsheet van het Mulier Instituut over sportdeelname & leefstijl. ‘Sporten is gezond’. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Maar leven sporters ook gezonder dan niet-sporters? Dat staat centraal in deze factsheet.…

 • The availability of alcohol to minors in sport canteens (2009)

  a study about the compliance with the Alcohol Licensing and Catering Act and the evaluation of an intervention in the canteens of amateur sports clubs in The Netherlands

  The aim of this study is to evaluate a campaign to prevent alcohol use by minors in sport canteens in the Netherlands. Compliance with the Dutch Alcohol Licensing and Catering…

 • IBO gezonde leefstijl (2016)

  eindrapportage van de werkgroep "IBO Gezonde leefstijl"

  Roken, alcohol en overgewicht zijn al lange tijd speerpunten van de overheid bij het bevorderen van een gezondere leefstijl. Deze factoren veroorzaken immers een groot deel van onze ziektelast: het…

 • Alcohol & sport (2011)

  een kwantitatief onderzoek naar de mate van alcoholconsumptie en de onderliggende motieven hiervoor bij Nederlandse (top)hockeyers

  In deze scriptie is onderzocht hoe het met het alcoholgebruik van de Nederlandse sporters zit. Het onderzoek is uitgevoerd onder 98 hockeyers met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Er is…

 • Sport, alcohol en zelfregulatie (2013)

  zorgt depletion ervoor dat topsporters de verleiding van alcohol niet kunnen weerstaan?

  In deze studie werd onderzocht of de mate waarin een gebrek aan zelfregulatie, zogenaamde ego –depletion ervoor zorgt dat impliciete attitudes het alcoholgebruik van topsporters bepalen. Totaal 69 sporters die…

 • Alcoholcampagnes in de sport: schenk verantwoord (2015)

  Voor jongeren onder de 18 blijkt het nog vaak bijzonder makkelijk om aan alcohol te komen in sportkantines. Zij kunnen vaak ‘gewoon’ een biertje of wijntje bestellen. Zijn het de…

 • Ongezond, maar toch actief? (2015)

  een onderzoek naar de samenhang tussen ongezonde leefstijlkenmerken en sportparticipatie

  In dit onderzoek wordt de samenhang tussen sportparticipatie en roken, drinken, overgewicht en weinig beweging onderzocht. Gemeentelijk sportbeleid kent in vele gevallen een doelgroepenbeleid waarbij ook mensen met overgewicht vaak als doelgroep…

 • NIX18, ook in de sportkantine (2015)

  Jongeren kunnen in sportkantines nog te makkelijk aan alcohol komen. De leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol wordt slechts door vijftien procent van de sportverenigingen correct gehanteerd. NOC*NSF en kinderarts…